Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM

24 września odbyła się I-sza część szkolenia dla nowozatrudnionych nauczycieli akademickich. W tegorocznej edycji udział wzięło 40-stu uczestników.

Szkolenie poprowadzili doświadczeni dydaktycy: dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz z II Kliniki Pediatrii oraz dr hab. n. o zdr. Mariusz Pańczyk z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Podczas kursu zaprezentowali tradycyjne i innowacyjne sposoby kształcenia w naukach medycznych np. Case Based Learning czy Team Based Learning, a także próbowali odpowiedzieć na istotne współcześnie pytania: dlaczego warto być nauczycielem i z czym wiąże się kształcenie studentów w XXI wieku.

Od tego roku organizacja szkolenia ujęta została w projekcie WUM - Akademia Innowacyjnej Dydaktyki. Dzięki temu w ciągu kolejnych 4 lat doskonalenie kompetencji naszych nauczycieli akademickich zostanie urozmaicone o nowoczesne programy instruktorskie.

Organizacją kursów natomiast zajęło się Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter