Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników

Wykład „Rola limfocytów T w nadciśnieniu tętniczym – nadzieja na nowe leki?”

Komitet Cytobiologii PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład pt.: „Rola limfocytów T w nadciśnieniu tętniczym – nadzieja na nowe leki”, który wygłosi laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych – prof. dr hab. Tomasz Guzik.

Prelekcja odbędzie się 24 lutego br. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (I piętro) Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (ul. Pasteura 3).

Dostęp do bazy medycznej – UpToDate

Biblioteka Główna zaprasza do testowania UpToDate – pełnotekstowej bazy evidence based medicine redagowanej przez lekarzy specjalistów, zawierającej ponad 8 tysięcy zagadnień z 17 specjalizacji medycznych (http://www.uptodate.com/home/about/index.html). Dostęp testowy będzie trwał do 31 kwietnia 2011 r.
Baza dostępna jest pod adresem: http://www.uptodate.com/online

Konferencja „Morfologiczne Aspekty Diagnostyki Wad Wrodzonych Serca”

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury WUM oraz Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Morfologiczne Aspekty Diagnostyki Wad Wrodzonych Serca”. Spotkanie odbędzie się w dniach 25-27 marca, w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. ks. Trojdena 2a. Tematami wiodącymi konferencji będą: rozwój i anatomia rozwojowa serca, sekwencyjna analiza segmentalna serca z wadą wrodzoną, prenatalna diagnostyka echokardiograficzna, współczesne trendy w postępowaniu położniczo-neonatologicznym z noworodkiem z wadą serca, obrazowanie malformacji sercowo-naczyniowych u dzieci.

Szczegółowe informacje na stronie http://wadyserca.wum.edu.pl i pod adresem e-mail: wadyserca@wum.edu.pl>

Uruchomienie Ankiety z działalności naukowej oraz Ankiety z działalność dydaktycznej

Działu Nauki informuje, że Ankieta naukowo-dydaktyczna została uruchomiona. Zamknięcie ankiety nastąpi 15 marca br. Aby ją wypełnić, należy zalogować się do portalu SSL-VPN znajdującego się na stronie głównej Uczelni i wybrać zakładkę Ankieta Naukowo-Dydaktyczna.
Pod adresem http://ankieta.wum.edu.pl została umieszczona krótka informacja nt. logowania się do portalu oraz Ankiety.

Pismo prof. Sławomira Majewskiego – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczynające akcję sprawozdawczą

Zebranie członków Związku Zawodowego PAiO

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi WUM uprzejmie zaprasza członków związku na zebranie w pilnej sprawie, które odbędzie się 24 lutego (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00, w sali 316 w budynku Rektoratu.

Nowa witryna Wydziału Farmaceutycznego

Dział Informatyki WUM we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym zbudował nową autonomiczną witrynę internetową Wydziału, dostępną pod adresemwww.wf.wum.edu.pl.

Witryna składa się z trzech sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale, branżowej oraz Wirtualnego Dziekanatu, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: farmacji i analityki medycznej. Zawiera także linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak Portal SSL-VPN, oraz informacje pobierane na stronę WF za pomocą kanałów RSS z innych witryn WUM. Takie treści, jak komunikaty Działu Informatyki czy aktualności Biura Karier będą się pojawiać automatycznie na stronie Wydziału Farmaceutycznego niemal natychmiast po tym, jak zostaną opublikowane na macierzystych witrynach.

Witryna będzie redagowana przez Dziekanat i pracowników jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału. 

Zgłaszanie awarii sprzętu

Dział Informatyki zmodernizował aplikację służącą pracownikom WUM do zgłaszania awarii sprzętu. Zgłaszający nie musi obecnie podawać w formularzu swoich danych – są one automatycznie pobierane z Centralnego Systemu Autoryzacji. Ponadto zgłaszany do naprawy sprzęt jest natychmiast (jeszcze na etapie wypełniania formularza) identyfikowany po numerze inwentarzowym w bazie inwentaryzacyjnej, co znacznie przyspiesza przepływ środków na realizację naprawy.

W sieci WUM, aby zgłosić awarię sprzętu, wystarczy kliknąć baner Zgłoś awarię sprzętu na stronie głównej witryny Działu Informatyki (poza siecią WUM aplikacja jest dostępna przez Portal SSL-VPN). Przypominamy, że zgłoszenia awarii dokonane w formie elektronicznej są realizowane w pierwszej kolejności, przed zgłoszeniami telefonicznymi.

Bezpłatne szkolenia z platformy Web of Knowledge

Firma Thomson Reuters zaprasza na szkolenia z platformy Web of Knowledge, do której mają Państwo dostęp w ramach licencji narodowej. Szkolenia będą dotyczyć wszystkich baz i produktów objętych licencją: baz Web of Science i Medline, JCR z Impact Factor, EndNote Web i Researcher ID. Sesje on-line odbędą się w dniach 24-28 stycznia. Część z nich będzie prowadzona w ramach telekonferencji (darmowy nr tel. 0-800 702230), a część przez voice-over-ip (VOIP), (wymagane są głośniki lub słuchawki do komputera). Wszystkie szkolenia są nieodpłatne, trwają około godziny (w każdej chwili każdy słuchacz może się wylogować). Aby zarejestrować się na sesje, należy skorzystać z poniższych linków.

Web of Sciene i Researcher ID
24 stycznia, poniedzialek, godz 9:30 WOS i RID (TEL)

24 stycznia, poniedziałek, godz 11:30 WOS i RID (VOIP)

28 stycznia, piątek, godz 11:30 WOS i RID (VOIP)

28 stycznia, piątek, godz 9:30 WOS i RID (TEL)JCR i Impact Factor
25 stycznia, wtorek, godz 9:30 Impact Factor i JCR (TEL)

25 stycznia, wtorek, godz 11:30 Impact Factor i JCT (VOIP)

26 stycznia, środa, godz 14:00 Impact Factor i JCR (VOIP)

27 stycznia, czwartek, godz 9:30 Impact Factor i JCR (TEL)

EndNote Web
26 stycznia, środa, godz 9:30 EndNote Web (TEL)

26 stycznia, środa, godz 11:30 EndNote Web (VOIP)

27 stycznia, czwartek, godz 11:30 EndNote Web (VOIP)

27 stycznia, czwartek, godz 14:00 EndNote Web (TEL)

Koncert Noworoczny

Orkiestra Kameralna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 23 stycznia 2011 r. o godz. 17:00 w Auli Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. ks. Trojdena 2a w Warszawie.

Program koncertu

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter