Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

związanego z naszą Uczelnią w latach 1952-1995,
Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w latach 1980 – 1995,
Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia,
Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Żegnamy wybitnego Lekarza,
znakomitego Naukowca i Nauczyciela akademickiego,
cenionego Członka społeczności akademickiej,
Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

prof. dr. hab. med. Zbigniewa Olejnika

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

prof. dra hab. med. Zygmunta Sadowskiego

wieloletniego Dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie 
i Konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii,
a wcześniej - ucznia prof. Zdzisława Askanasa,
 twórcy Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej,
wieloletniego pracownika Akademii Medycznej w Warszawie

 Śmierć Prof. Zygmunta Sadowskiego - po wcześniejszym odejściu Wielkich Askanasowców -
wywodzących się z naszej Uczelni Profesorów Kardiologii: Mariusza Stopczyka, Leszka Ceremużyńskiego, Jerzego Kucha,
 Tadeusza Kraski, Danuty Liszewskiej-Pfejfer, Stefana Rywika, Stanisława Rudnickiego
symbolicznie zamyka historię pierwszego pokolenia tej Wielkiej Szkoły Kardiologicznej

 Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

   

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci w wieku 60 lat 

dr. hab. n. hum. Marka Wichrowskiego 

Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej II Wydziału Lekarskiego, związanego z naszą Uczelnią od 1990 roku,

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii od 1 października 2001 do 31 maja 2011 roku. 

Pan Profesor prowadził wykłady i seminaria z etyki medycznej, bioetyki i historii filozofii. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Podkowie Leśnej - Msza w kościele Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, pogrzeb na miejscowym cmentarzu. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

mgr Elżbiety Zdrojewskiej

związanej z Działem Księgowości naszej Uczelni w latach 2006-2017,
odznaczonej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Nagrodami JM Rektora. 

Pozostanie w naszej pamięci jako dobra, życzliwa Osoba,
bardzo lubiana przez naszą uczelnianą Rodzinę. 

Bliskim Pani Eli przekazujemy słowa otuchy i wsparcia.

Rektor, Senat, Kanclerz, Kwestor,
Pracownicy administracji i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Kolegi

Marka Wichrowskiego

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego w latach 2001-2011 

Abiit, non obiit… 

Kierownik i Zespół
Studium Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ze smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
dr. hab. n. med. Marka Wichrowskiego, prof. ndzw. WUM


Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego  w latach 2001-2011

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii  
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2017 r. zmarł

prof. dr. hab. Marek Wichrowski

wieloletni pracownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.
W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego filozofa, szanowanego i powszechnie lubianego wykładowcę akademickiego.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

składają

Kierownik oraz pracownicy Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM.

Marku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako życzliwy kolega, dobry i wyjątkowy człowiek.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w dniu 04.01.2018 roku o godzinie 11:00.

Rektor, Senat, studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci  

Tomasza Szopińskiego

Studenta III roku
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Uczelni.

 Panu prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu
Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
oraz całej Rodzinie i Bliskim Tomka
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 To nie tak miało być…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Tomasza Szopińskiego

 Studenta III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback