Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników - archiwum 2007


 

Opublikowane: 2007.12.04

Z AZS-AM na narty

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyjazdów narciarskich krajowych i zagranicznych organizowanych przez AZS-AM »  czytaj na stronie AZS-AM


 

Opublikowane: 2007.11.15

Wymiana legitymacji pracowniczych dla nauczycieli akademickich

Sekcja Personalna Nauczycieli Akademickich przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku obowiązują nowe legitymacje służbowe dla nauczycieli akademickich. Wszystkie legitymacje wystawione przed 1 września 2006 roku podlegają wymianie. Aby otrzymać nową legitymację, należy złożyć aktualne zdjęcie w Sekcji Personalnej Nauczycieli Akademickich.


 

Opublikowane: 2007.11.05

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

Na mocy zarządzenia Rektora AM nr 63/2007 z dnia 19 października 2007 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie, związane ze strukturą i zakresem zadań administracji centralnej. Najważniejsze zmiany to utworzenie: Biura Strategii Informatyzacji, Biura Eksploatacji, Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Majątku, Biura Projektów oraz Działu Aparatury Medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconą treścią Regulaminu Organizacyjnego.


 

Opublikowane: 2007.10.17

Regulamin przyznawania premii motywacyjnych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W bazie dokumentów, w sekcji z zarządzeniami Rektora AM, opublikowane zostało najnowsze zarządzenie nr 55/2007 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania premii motywacyjnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Medycznej Warszawie”. Zapraszamy do lektury!


 

Opublikowane: 2007.10.10

Lista wniosków zaakceptowanych do finansowania w 2007 roku

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem zaakceptowanych wniosków w sprawie finansowania z funduszu centralnego zakupu środków trwałych przeznaczonych dla celów dydaktycznych, zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii Medycznej w Warszawie nr 38 z dnia 27 czerwca 2007 r.


 

Opublikowane: 2007.10.05

Poprawne wypełnianie wniosków w sprawie zamówień publicznych

Kierownicy Kampusów przypominają o obowiązku poprawnego wypełniania wniosków w sprawie udzielenia zamówień publicznych. Prosimy pamiętać w szczególności o następujących zasadach:

  1. wnioski należy składać wyłącznie na nowych drukach – stare formularze nie będą przyjmowane,
  2. wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie punkty w części I, zachowując przy tym należytą staranność,
  3. jeśli do wniosku są dołączane załączniki, to każdy z nich musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę wymienioną w punkcie 9 w części I (czyli osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku) w sposób jednoznaczny i czytelny.

 

Opublikowane: 2008.01.24

Zdjęcia do legitymacji służbowych

Zdjęcia do legitymacji służbowych będą wykonywane jeszcze w dniach 24-25 stycznia w godzinach 9.00-12.00. Osoby, które nie zostały sfotografowane, proszone są o zgłoszenie się do pokoju 517 w budynku Rektoratu.


 

Opublikowane: 2008.01.22

Okresowy brak dostępu do Internetu w jednostkach
na Miodowej, Stępińskiej i Wolskiej

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał dzisiaj poniższą informację od firmy NASK – dostawcą Internetu m.in. dla jednostek AM na Miodowej, Wolskiej, Stępińskiej.

„W ślad za otrzymaną informacją z UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) o konieczności wyłączenia naszej Radiowej Stacji Bazowej na WTT (budynek Apollo) w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 w celu wykonania pomiarów zakłóceń radiowych, uprzejmie informujemy o wyłączeniu wszystkich sektorów w/w RSB w okresie: 22.01.2008 r. od godziny 23:00 do 23.01.2008 r. do godziny 1:00.
Za utrudnienia, jakie mogą powstać z tytułu w/w działań, uprzejmie przepraszamy.”

W przypadku AM powyższa informacja dotyczy jednostek na Miodowej, Stępińskiej i Wolskiej.


 

Opublikowane: 2008.01.17

18 stycznia nastąpi przerwa w dostępie do internetu i sieci telefonicznej

W dniu jutrzejszym, 18 stycznia 2008 r. o godz 6.30 rano nastąpi ponowne wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynków Rektoratu, Centrum Dydaktycznego i Apteki (Blok F). Przerwa będzie trwała ok. 45 minut. W związku z tym od godziny 5:30
do 8:00-8:30 nie będą dostępne systemy informatyczne, w tym dostęp do Internetu dla całego Kampusu Banacha oraz telefony 5720XXX.
Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.01.15

16 stycznia nastąpi przerwa w dostępie do internetu i sieci telefonicznej

W dniu jutrzejszym, 16 stycznia 2008 r. o godz 7:00 rano nastąpi wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynków Rektoratu, Centrum Dydaktycznego i Apteki (Blok F). Przerwa będzie trwała ok. 45 minut. W związku z tym od godziny 6:00 do 8:30-9:00 nie będą dostępne systemy informatyczne, w tym dostęp do Internetu dla całego Kampusu Banacha oraz telefony 5720XXX.
Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2007.12.28

Kalendarze do odbioru

Uprzejmie informujemy, że można odbierać wszystkie typy kalendarzy zamówionych w Biurze Informacji i Promocji. Warunkiem odebrania kalendarzy jest złożenie wypełnionego formularza zamówienia wewnętrznego, zgodnie z wcześniejszym zapotrzebowaniem. Jednostki, które nie zamawiały kalendarzy-plannerów i kalendarzy plakatowych, mogą jeszcze pobrać i wypełnić formularz zamówienia wewnętrznego ze strony biura.


 

Opublikowane: 2008.01.14

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Uprzejmie zapraszamy kierowników wszystkich jednostek administracyjnych na spotkanie z Kanclerzem AM, które odbędzie się we wtorek 15 stycznia, o godz. 9:00, w sali Senatu.


 

Opublikowane: 2008.01.07

Uwaga: spotkanie Kanclerza AM z kierownikami jednostek administracyjnych odwołane

Uprzejmie informujemy, że planowane na wtorek, 8 stycznia, spotkanie Kanclerza AM z kierownikami jednostek administracyjnych zostało odwołane.


 

Opublikowane: 2008.01.04

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Uprzejmie zapraszamy kierowników wszystkich jednostek administracyjnych na spotkanie z Kanclerzem AM, które odbędzie się we wtorek 8 stycznia, o godz. 9:00, w sali Senatu.


 

Opublikowane: 2007.12.28

Uwaga: 27-28 grudnia przerwy w dostępie do Internetu

W dniach 27-28 grudnia 2007 r. będą prowadzone prace związane z wymianą urządzeń sieciowych umożliwiających dostęp do Internetu z Kampusu Banacha AM. Prace są prowadzone z konieczności pilnej rozbudowy komputerowej sieci szkieletowej w Akademii Medycznej w Warszawie oraz zwiększenia jej niezawodności. W tych dniach po godzinie 16:00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do Internetu. Wewnętrzna sieć komputerowa administracji AM nie będzie wyłączana (dostęp do Dynamics, LEX-a itp.).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2007.11.15

Poszukiwany lekarz do filmu dokumentalnego

Grupa dokumentalistów firmy Arkana Studio pracuje nad projektem opowiadającym o życiu młodych lekarzy i lekarek na polskiej prowincji. O ludziach pełnych zapału i pasji, dla których najważniejsze jest dobro pacjenta i jak najlepsze wykonywanie swojego zawodu.
Poszukiwani są stażyści i studenci uczelni medycznych, którzy planują pracę w Gminnych Ośrodkach Zdrowia, chcą rozwijać swą praktykę lekarską w małych miejscowościach i na wsiach, jak również młodzi lekarze, którzy od niedługiego czasu prowadzą taką praktykę.


 

Opublikowane: 2007.11.19

Praca w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osób zainteresowanych popularyzacją nauki na stanowisko animatora interaktywnej wystawy naukowej „Eksperymentuj!”.


 

Opublikowane: 2007.12.03

Odbiór kalendarzy książkowych

Biuro Informacji i Promocji zaprasza po odbiór kalendarzy książkowych na 2008 rok. Warunkiem przekazania kalendarzy jest złożenie wypełnionego formularza zamówienia wewnętrznego, zgodnie z wcześniejszym zapotrzebowaniem na kalendarze. Uwaga: kalendarze książkowe są wydawane wyłącznie tym jednostkom, które składały wstępne zapotrzebowania.


 

Opublikowane: 2007.11.29

24 grudnia dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

Na mocy zarządzenia Rektora AM nr 76/2007 dzień 24 grudnia został ustanowiony dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych dla wszystkich pracowników i studentów Akademii Medycznej w Warszawie.


 

Opublikowane: 2007.12.10

Firmowe kartki świąteczne

Biuro Informacji i Promocji dystrybuuje firmowe kartki świąteczne (kartki z wkładkami zawierającymi życzenia oraz z kopertami). Ponieważ biuro dysponuje ograniczoną liczbą kartek, ich dystrybucja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Aby otrzymać kartki, należy złożyć pismo z podpisem kierownika lub osoby prowadzącej sekretariat jednostki. Kartki wydawane są w chwili składania pisma.


 

Opublikowane: 2007.12.12

Kalendarze-plannery naścienne i kalendarze plakatowe

Można odbierać zamówione w Biurze Informacji i Promocji kalendarze-plannery naścienne oraz kalendarze plakatowe. Warunkiem odebrania kalendarzy jest złożenie wypełnionego formularza zamówienia wewnętrznego, zgodnie z wcześniejszym zapotrzebowaniem. Jednostki, które nie zamawiały kalendarzy-plannerów i kalendarzy plakatowych, mogą jeszcze pobrać i wypełnić formularz zamówienia wewnętrznego ze strony biura.


 

Opublikowane: 2007.12.14

17-21 grudnia – przerwa w dostępie do Internetu w niektórych lokalizacjach AM

W dniach 17-21 grudnia 2007 r. będą prowadzone prace związane z wymianą lub instalacją urządzeń sieciowych umożliwiających dostęp do Internetu z jednostek AM w następujących lokalizacjach AM: Bródno, Wolska, Miodowa, Szpital Czerniakowski na Stępińskiej, Solec 57, Krakowskie Przedmieście 26/28. W lokalizacji Działdowska oraz Marszałkowska komputery jednostek AM zostaną przełączone do wydzielonej sieci z dostępem do Internetu. W tych dniach w podanych lokalizacjach mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do Internetu oraz w działaniu wewnętrznej sieci komputerowej.

Prace są prowadzone z konieczności pilnej rozbudowy komputerowej sieci szkieletowej w Akademii Medycznej w Warszawie oraz zwiększenia jej niezawodności.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2007.12.17

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Uprzejmie zapraszamy kierowników wszystkich jednostek administracyjnych na spotkanie z Kanclerzem AM, które odbędzie się we wtorek, 18 grudnia, o godz. 9:00, w sali Senatu.


 

Opublikowane: 2007.12.14

Trzygodzinna przerwa w dostępie do dysków sieciowych

W związku z koniecznością pilnej rozbudowy komputerowej sieci szkieletowej w Akademii Medycznej w Warszawie nastąpi przerwa w dostępie do dysków sieciowych (w tym do programów przeniesionych z Novella) oraz LEXa w Administracji AM, w dniu 17 grudnia 2007 r. (poniedziałek) od godz. 17:00. Planowany czas robót: 3 godziny.

W tym czasie można korzystać z pozostałych systemów informatycznych AM, takich jak poczta elektroniczna, www, Dynamics, programy dotyczące spraw bytowych studentów, Płatnik (bez używania dysków sieciowych), elektroniczna legitymacja studencka, suplement, controlling, program do obsługi akademików itp.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Opublikowane: 26.09.2007

Okresowe oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Medycznej w Warszawie”, który wszedł w życie na mocy zarządzenia Rektora nr 54/2007 z dnia 26 września 2007 r.


 

Opublikowane: 2007.09.13

Regulamin wynagradzania pracowników z dodatkowych środków

Na mocy zarządzenia nr 50/2007 Rektora AM z dnia 10 września 2007 r. wszedł w życie Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Medycznej w Warszawie z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.


 

Opublikowane: 2007.11.15

Gadżety reklamowe uczelni

Przypominamy Państwu o możliwości zamawiania w Biurze Informacji i Promocji gadżetów reklamowych z godłem i/lub nazwą Akademii Medycznej w Warszawie. Jedynym warunkiem otrzymania takich gadżetów jest posiadanie własnych środków finansowych w budżecie uczelni oraz złożenie w Biurze Informacji i Promocji poprawnie wypełnionego zamówienia wewnętrznego.


 

Opublikowane: 2007.11.21

Formularz zamówienia na kalendarze firmowe

Na stronie Biura Informacji i Promocji AM dostępny jest formularz zamówienia wewnętrznego na kalendarze firmowe na 2008 rok. Jednostki, które składały wstępne zapotrzebowania na kalendarze, prosimy o pobranie i wypełnienie zamówienia, a następnie dostarczenie go do Biura Informacji i Promocji.


 

Opublikowane: 2007.12.06

Uwaga: godzinna przerwa w działaniu sieci i dostępie do Internetu

W związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus przez Szpital, nastąpi przerwa w działaniu sieci komputerowej i dostępie do Internetu 6 grudnia 2007 r. w godzinach 15.00-16.00 dla jednostek AM zlokalizowanych w Kampusie Lindleya. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2007.11.29

30 listopada parking przed Centrum Dydaktycznym będzie zamknięty

Dnia 30 listopada na parkingu przed budynkiem Centrum Dydaktycznego odbędzie się akcja poboru krwi „Braterstwo Krwi”. W związku z przewidywanym wzrostem ruchu osób zainteresowanych udziałem w akcji, parking przed budynkiem zostaje w całości wyłączony z użytku tego dnia. Na inne parkingi w dniu 30 listopada prosimy kierować się do kolejnej bramy od strony ul. ks. Trojdena.


 

Opublikowane: 2007.11.22

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Uprzejmie zapraszamy kierowników wszystkich jednostek administracyjnych na spotkanie z Kanclerzem AM, które odbędzie się we wtorek, 27 listopada, o godz. 9:00, w sali Senatu.


 

Opublikowane: 2007.11.15

Piraci sieciowi zakłócają sygnał radiowy dostawcy Internetu

W dniu dzisiejszym Dział Informatyki AM otrzymał informację od firmy NASK, która udostępnia radiołącza internetowe m.in. w lokalizacjach AM na Miodowej, Stępińskiej oraz Wolskiej, że mogą wystąpić problemy z korzystaniem z Internetu. Ich sygnał radiowy jest nielegalnie zakłócany przez pirata i z tego powodu mogą występować okresowe przerwy w działaniu oraz pogorszenie szybkości łączenia się z Internetem. NASK zgłosił sprawę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz na policję i obecnie trwa namierzanie pirata.


 

Opublikowane: 2007.11.12

Chwilowe utrudnienia w dostępie do internetu

Dział Informatyki AM uzyskał od dostawcy internetu informację o planowanych pracach modernizacyjnych łącza internetowego, z którego korzysta nasza uczelnia. W związku z tym, dnia 16 listopada 2007 r. od godziny 7:00 do 8:00 mogą wystąpić kilkuminutowe przerwy w działaniu internetu w kampusie Banacha, na Krakowskim Przedmieściu oraz Karowej. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2007.11.12

Spotkanie Kanclerza AM z pracownikami jednostek administracyjnych

Kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie zaprasza wszystkich pracowników jednostek administracyjnych na spotkanie, które odbędzie się dnia 26 listopada 2007 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Auli B w Centrum Dydaktycznym AM przy ul. ks. Trojdena 2A.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniach 13 i 20 listopada br. nie odbędą się spotkania Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych.


 

Opublikowane: 2007.10.29

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Uprzejmie zapraszamy kierowników wszystkich jednostek administracyjnych na spotkanie z Kanclerzem AM, które odbędzie się we wtorek, 30 października, o godz. 9:00, w sali Senatu.


 

Opublikowane: 2007.10.25

Chwilowe wyłączenie centrali telefonicznej

W czwartek, 25 października 2007 r., od godziny 16:15 wystąpi przerwa w działaniu centrali telefonicznej w budynku Rektoratu AM. Telefony nie będą działać w budynkach Rektoratu, Centrun Dydaktycznego, ZIAMu, Farmacji, ZRB, Zakładu Anatomii Patologicznej oraz Zwierzętarni. Wyłączenie centrali jest związane z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych. Czas wykonania prac szacowany jest na 2 godziny.


 

Opublikowane: 2007.10.15

Zapotrzebowania na kalendarze firmowe na 2008 rok

Biuro Informacji i Promocji rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na kalendarze firmowe na 2008 rok. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie do 6 listopada 2007 r. włącznie.


 

Opublikowane: 2007.10.15

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Uprzejmie zapraszamy kierowników wszystkich jednostek administracyjnych na spotkanie z Kanclerzem AM, które odbędzie się we wtorek, 16 października, o godz. 9:00, w sali Senatu.


 

Opublikowane: 2007.10.08

Przetarg na sprzedaż samochodów

Akademia Medyczna w Warszawie ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów służbowych.


 

Opublikowane: 2007.10.05

Sekcja AZS tańców latynoamerykańskich

Od poniedziałku 8 października ruszają zdjęcia sekcji „cubalatino”. Wszystkich pracowników i studentów zapraszamy na naukę salsy i innych tańców latino do Domu Medyka, do sali balowej na godzinę 20:30. Dodatkowych informacji udziela opiekun sekcji – Beata Herman, e-mail: beata.herman@wum.edu.pl.


 

Opublikowane: 2007.10.04

Rozliczenia obozów naukowych SKN

Przypominamy o konieczności niezwłocznego rozliczenia obozów naukowych zrealizowanych w roku akademickim 2006/2007.


 

Opublikowane: 2007.10.04

Obozy naukowe w roku akademickim 2007/208

Z końcem października mija termin składania przez studenckie koła naukowe wniosków o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych uczelni na rok akademicki 2007/2008.


 

Opublikowane: 2007.10.01

Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć na basenie

Dział Personalny informuje, że zajęcia na pływalni przy ul. Namysłowskiej 8 będą prowadzone od 6 października (sobota). Zmiana terminu wynika z wymiany pomp niezbędnych do pracy basenów krytych.


 

Opublikowane: 2007.09.28

Nowy bufet w budynku Rektoratu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2007 roku w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury rozpoczął działalność nowy bufet BAR SMACZEK. Bufet czynny jest codziennie w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy!


 

Opublikowane: 26.09.2007

3 mieszkania służbowe AM do wynajęcia

Na stronie internetowej uczelni, w sekcji Dokumenty » Regulaminy, znajduje się nowy Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Akademii Medycznej w Warszawie (stanowi on załącznik do zarządzenia nr 45/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 30 lipca 2007 r.).

Informujemy, że w chwili obecnej są do wynajęcia 3 mieszkania w budynku przy ul. Grójeckiej 69. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków w sekretariacie Kanclerza AM (Budynek Rektoratu, pok. 301) do dnia 15 października włącznie.


 

Opublikowane: 22.09.2007

Zapisy do sekcji AZS

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego AM zapraszają do swoich sekcji zarówno sportowych (zawodniczych), jak i rekreacyjnych.


 

Opublikowane: 19.09.2007

Świadczenia finansowe w ramach pomocy materialnej dla pracowników AM i ich dzieci w wieku 1-18 lat

Dział Personalny informuje, że w 2007 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostanie wypłacone świadczenie finansowe dla wszystkich pracowników Akademii Medycznej oraz ich dzieci urodzonych w latach 1989-2006.


 

Opublikowane: 19.09.2007

Wyjazdy na grzybobranie

Dział Personalny Akademii Medycznej w Warszawie informuje o organizacji trzech wycieczek na grzyby dla pracowników uczelni.


 

Opublikowane: 2007.09.12

Kontrola wdrażania instrukcji kancelaryjnej

Informujemy, że w dniach od 17 września do 10 października 2007 r. odbędzie się wizytacja sekretariatów jednostek administracyjnych w celu sprawdzenia postępów we wdrażaniu instrukcji kancelaryjnej. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kontroli.


 

Opublikowane: 2007.08.23

Serwis internetowy Kwestury AM

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu pod adresem www.am.edu.pl/kwestura, w którym publikowane będą wszystkie najważniejsze informacje, formularze i dokumenty związane z działalnością Kwestury Akademii Medycznej w Warszawie.


 

Opublikowane: 2007.07.26 | aktualizacje: 2007.07.30, 2007.08.20

Szkolenia z podstaw obsługi komputera

Dział Personalny zaprasza pracowników administracji i obsługi do udziału w II module szkolenia informatycznego zgodnego z programem ECDL. Tematem tego modułu szkolenia są „Podstawy obsługi komputera”


 

Opublikowane: 2007.08.14

Zmiana siedziby Kancelarii w Rektoracie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 sierpnia 2007 r. Kancelaria w budynku Rektoratu mieścić się będzie w pokoju 009 na parterze.


 

Opublikowane: 2007.08.08

Zmiana terminów posiedzeń Senatu

W związku ustaleniem kalendarza inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w warszawskich uczelniach, w których to uroczystościach władze AM biorą udział, uległy niewielkiej zmianie terminy posiedzeń Senatu.


 

Opublikowane: 2007.07.19

Zgłaszanie awarii

Przypominamy, że awarie telefonów, systemów alarmowych, instalacji ppoż., systemów kontroli dostępu i innych systemów niskoprądowych należy zgłaszać do Działu Informatyki pod numer telefonu 57 20 888. Uwaga: nie dotyczy to telefonów i systemów należących do szpitali klinicznych.


 

Opublikowane: 2007.07.12

Nowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Na mocy zarządzenia Rektora AM nr  43/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. wprowadzony został nowy Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Akademii Medycznej w Warszawie. Jednocześnie weszło w życie zarządzenie Kanclerza AM nr 268/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. wprowadzające Regulamin pracy komisji przetargowej, a także nowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Innymi bardzo istotnymi i przydatnymi załącznikami do tego zarządzenia są instrukcje oraz schematy graficzne ukazujące i wyjaśniające procedurę postępowania oraz wzory dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Prosimy wszystkie jednostki, które w swojej działalności stykają się z zamówieniami publicznymi, o dokładne zapoznanie się z nowym zarządzeniami.


 

Opublikowane: 2007.07.05

Ankieta w sprawie zakresu brakowania akt

Archiwum AM w nawiązaniu do pisma z dnia 29 czerwca 2007 r., rozesłanego rozdzielnikiem do kierowników jednostek organizacyjnych (znak: AOA-0852/1/07), prosi o wypełnienie ankiety określającej zakres brakowania akt. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres archiwum@wum.edu.pl.


 

Opublikowane: 2007.07.04

Zasady przyznawania pieniędzy z funduszu centralnego na zakup środków trwałych dla celów dydaktycznych

Na mocy zarządzenia nr 38/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. wprowadzone zostały zasady przyznawania środków finansowych na zakup środków trwałych dla celów dydaktycznych z funduszu centralnego Akademii Medycznej w Warszawie. Jednym z załączników do tego zarządzenia jest formularz wniosku o przyznanie środków finansowych na zakup środka trwałego dla celów dydaktycznych z funduszu centralnego.


 

Opublikowane: 2007.07.01

Kancelaria w kampusie Lindleya

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2007 roku została uruchomiona Kancelaria Lindleya (kod AOK2) w budynku przy ul. Oczki 4 (na II piętrze). Kancelaria obsługiwać będzie Kampus Lindleya w obrębie ulic Chałubińskiego, Oczki, Lindleya, Nowogrodzka, Koszykowa. Telefon do kancelarii (0-22) 622 26 84, faks: (0-22) 622 96 78, e-mail: kancelaria.lindleya@wum.edu.pl.


 

Opublikowane: 2007.06.25

Obóz jeździecki AM

Zapraszamy pracowników i studentów Akademii do udziału w wakacyjnym obozie jeździeckim, który odbędzie się w terminie od 9 do 22 września 2007 r. w Nowym Dworzer k/Koronowa, w Klubie Jeździeckim „DERESZ” na terenach Borów Tucholskich. Uczestnicy obozu będą zakwaterowani w pałacyku myśliwskim, w pokojach od 2- do 5-osobowych z łazienkami. Koszt obozu wynosi 1200 zł i obejmuje noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie), ubezpieczenie NNWiKL, 20 godzin jazdy konnej z instruktorem (teren i kryta ujeżdżalnia), zajęcia teoretyczne z jeździectwa, wycieczkę do Parku Wodnego w Chojnicach, naukę tańca, naukę piosenek ułańskich, wyjazdy na plażę nad Zalew Koronowski. Dojazd na koszt własny. Dla członków KU AZS AM możliwość dofinansowania. Szczegółowe informacje: Beata Herman, tel. 0501 213 438, mail: beata.herman@wum.edu.pl.


 

Opublikowane: 2007.06.20

Indywidualne konta składkowe w OIL

W związku z pismem dr A. Włodarczyka, Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w sprawie przekazywania obowiązkowej składki za członkostwo w OIL na indywidualne konta oraz powtarzającymi się pytaniami pracowników, Dział Personalny Akademii Medycznej w Warszawie informuje, że zgodnie z bieżącymi ustaleniami z OIL wyżej wymienione składki będą przekazywane w dotychczasowy sposób, tj. w formie zbiorczego przelewu.

Natomiast intencją OIL jest wyprowadzenie płatności składek z zakładów pracy – poprzez zobowiązanie lekarzy i lekarzy dentystów do ich płacenia na indywidualne numery kont z ich własnych rachunków bankowych.


 

Opublikowane: 2007.04.02

Konferencja na temat etyki badań naukowych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat światowej konferencji pt. „Research Integrity: Fostering Responsible Research”, poświęconej etyce badań naukowych, która odbędzie się w Lizbonie w dniach 16-19 września 2007 r.Opublikowane: 2007.03.22

Wyniki rankingu jednostek naukowych AM

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami rankingu oceniającego działalność jednostek naukowych Akademii Medycznej w Warszawie w 2006 roku. Ranking został opracowany na podstawie wypełnionych przez kierowników wszystkich jednostek ankiet zbiorczych dorobku naukowego za rok 2006.


 

Opublikowano: 19.03.2007

Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zapraszamy Państwa do udziału w obradach XX Naukowego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odbędzie się w dniach 25-28 września 2007 roku w Katowicach. Zjazd będzie okazją do prezentacji prac naukowych, jak również do uczestnictwa w wykładach, sesjach posterowych i kursach z dziedzin farmaceutycznych, medycznych i pokrewnych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter