Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników - archiwum 2008


 

Opublikowane: 2008.12.29

Nowy Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie Zarządzenia nr 111/2008 wydanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Organizacyjny WUM. Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 34/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie”. Prosimy o zapoznanie z się z treścią Zarządzenia oraz nowym Regulaminem Organizacyjnym Uczelni.


 

Opublikowane: 2008.12.29

Godziny funkcjonowania kasy głównej w dniach 31.12.08
i 02.01.09

Dział finansowy informuje, iż :
31.12.08 r. kasa główna będzie czynna do godziny 10:00, natomiast w dniu
02.01.09 r. kasa będzie nieczynna.


 

Opublikowane: 2008.12.23

Nowa centrala telefoniczna WUM

W dniach 19-22 grudnia została wymieniona uczelniana centrala telefoniczna, tym samym zakończyliśmy współpracę z firmą Telesis. Zauważone usterki i problemy z łącznością (aparatami telefonicznymi) prosimy zgłaszać do Działu Informatyki na numer 57 20 888 lub e-mailem na adres telefony@wum.edu.pl.

Przypominamy, że wraz z wymianą centrali uległ zmianie sposób wybierania numerów wewnętrznych dla telefonów o numerach 57 20 XXX. Przy połączeniach w ramach Rektoratu wybierany trzycyfrowy numer wewnętrzny należy poprzedzać cyfrą 8. Dzwoniąc z telefonów szpitala przy Banacha do Rektoratu należy wybrać na początku 89 + czterocyfrowy numer wewnętrzny, czyli dotychczasowy numer wewnętrzny poprzedzony cyfrą 8.

UWAGA zmiana dotyczy tylko połączeń wewnętrznych (prosimy uwzględnić konieczność dodawania cyfry 8 również przy przekierowywaniach). Wybieranie numerów centrali 57 20 XXX z zewnątrz odbywać się będzie bez zmian. Czytaj też niżej: Od 22.12.2008 wybierany numer wewnętrzny poprzedzamy cyfrą 8 oraz Wymiana centrali telefonicznej 19-22 grudnia 2008


 

Opublikowane: 2008.12.18

Od 22.12.2008 wybierany numer wewnętrzny poprzedzamy cyfrą 8

W związku z wymianą uczelnianej centrali telefonicznej i koniecznością poszerzenia puli numerów ulega zmianie sposób wybierania numerów wewnętrznych dla telefonów o numerach 57 20 XXX.

Od 22 grudnia 2008 r. (poniedziałek) przy połączeniach w ramach Rektoratu wybierany trzycyfrowy numer wewnętrzny należy poprzedzać cyfrą 8. Przykład: numer wewnętrzny 116 należy wybrać jako 8116. Dzwoniąc z telefonów szpitala przy Banacha do Rektoratu należy wybrać na początku 89 (tak jak dawniej) + czterocyfrowy numer wewnętrzny, czyli dotychczasowy numer wewnętrzny poprzedzony cyfrą8. Przykład: przed zmianą centrali wybieranie numeru do Działu Informatyki wyglądało tak: 89 888, po zmianie: 89 8888.

UWAGA zmiana dotyczy tylko połączeń wewnętrznych (prosimy uwzględnić konieczność dodawania cyfry 8 również przy przekierowywaniach). Wybieranie numerów centrali 57 20 XXX z zewnątrz odbywać się będzie bez zmian. Przykład: numer 57 20 116 należy wybierać normalnie – jako (0-22) 57 20 116.


 

Opublikowane: 2008.12.17

Odbiór kalendarzy

Biuro Informacji i Promocji zaprasza po odbiór kalendarzy (budynek Rektoratu, pok. 214). Prosimy o zgłaszanie się z wypełnionym zamówieniem wewnętrznym dostępnym na stronie: http://biip.wum.edu.pl


 

Opublikowane: 2008.12.17

Odbiór wyników badań

Zakład Zdrowia Publicznego WUM uprzejmie zawiadamia pracowników Szpitali Klinicznych WUM z kampusu Banacha i kampusu Lindleya, którzy uczestniczyli w dobrowolnych badaniach w kierunku zakażenia HCV, że wyniki badań można odbierać z Punktu Pobrań w Szpitalu na ul. Banacha i w sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego ul. Oczki 6 pawilon 16, podając numer swojego kodu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w badaniach.


 

Opublikowane: 2008.12.16

Wymiana centrali telefonicznej (19-22 grudnia)

W dniach 19-22 grudnia w związku z koniecznością wymiany uczelnianej centrali telefonicznej wystąpią przerwy i zakłócenia w pracy telefonów o numerach 57 20 XXX (zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących).

Na 19 grudnia (piątek) planowane jest wyłączenie telefonów w lokalizacjach Centrum Dydaktyczne, ZiAM, Farmacja, ZRB i Zwierzętarnia, natomiast w lokalizacjach Rektorat
i Logistyka łączność telefoniczna powinna działać normalnie. 20 grudnia (sobota) wyłączone zostaną również Rektorat i Logistyka.

Przywrócenie łączności telefonicznej planowane jest na dzień 22 grudnia (poniedziałek), przy czym bardziej zaawansowane funkcje zostaną przywrócone 22-23 grudnia. Ewentualne usterki zostaną usunięte do 24 grudnia.

Po 22 grudnia wszelkie problemy z telefonami prosimy zgłaszać do Działu Informatyki na numer 57 20 888 lub e-mailem na adres telefony@wum.edu.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.12.16

Informacja Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie możliwości uzyskania przez pracowników WUM w dniu 2 stycznia 2009 r. dnia wolnego od pracy.

Niniejszym informuję, że dzień 2 stycznia 2009r. ustanawia się dniem wolnym dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod warunkiem odpracowania w/w dnia w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.

Prof. dr hab. Marek KRAWCZYK
Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Opublikowane: 2008.12.15

Możliwości rozliczenia dochodów za 2008 rok przez zakład pracy

Dział Personalny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że można skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów za 2008 rok przez zakład pracy.


 

Opublikowane: 2008.12.17

Upłynął termin składania wniosków o ustalenie wynagrodzenia przysługującego z tytułu praw autorskich na rok 2009

Dział Personalny przypomina, że w dniu 10 grudnia br. upłynął termin składania wniosków o ustalenie wynagrodzenia przysługującego z tytułu praw autorskich na rok 2009 (zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2008 z dnia 17 marca 2008 r.).
Opóźnienie w złożeniu w/w wniosków spowoduje nie zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.


 

Opublikowane: 2008.12.13

Wyjazd na narty dla początkujących i zaawansowanych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza wszystkich pracowników i studentów na wyjazd do Jeleśni w dniach 8-15.02 2009 r. Koszt wyjazdu to 500 zł. Obejmuje on zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie i obiadokolację), transport autokarem oraz przewóz do wyciągów narciarskich w Korbielowie.

Jazda na nartach na stokach Pilska – w lutym śnieg gwarantowany. Dla chętnych codzienna nauka pod okiem instruktora w sześcioosobowych grupach o wyrównanym poziomie – 150zł.

Zainteresowanych prosimy o wpłacanie zaliczki w wysokości 200 zł za pobyt i ewentualnie opłaty za instruktora w Sekretariacie Studium przy ul. Trojdena 2.


 

Opublikowane: 2008.12.12

Dystrybucja materiałów reklamowych – teraz w gestii Działu Logistyki

Od 15 grudnia (poniedziałek) usługę dystrybucji materiałów reklamowych dla jednostek WUM przejmuje Dział Logistyki poprzez sklep intranetowy (dostępny w sieci WUM lub przez portal SSL-VPN). W związku z tym wszystkie informacje dla zamawiających znajdujące się dotychczas na stronie BiiP zostają przeniesione na stronę sklepu.

UWAGA z powodu inwentaryzacji i wprowadzania zupełnie nowego systemu księgowania sposobu rozliczeń przekazywanych materiałów do 31 grudnia włącznie żadne z biur WUM nie świadczy usługi dystrybucji materiałów reklamowych.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.12.11

Odbiór kalendarzy

Od 17 do 24 grudnia będzie można odbierać kalendarze zamówione przez jednostki. Dana jednostka zostanie obciążona kosztem kalendarzy na podstawie zamówienia wewnętrznego. Przed dostarczeniem zamówienia wewnętrznego do Biura Informacji i Promocji (Rektorat, pok. 214) należy odpisać środki ze źródła finansowania w Dziale kosztów i Analiz (Rektorat, 4 piętro).


 

Opublikowane: 2008.12.10

Dzisiejsze zajęcia na Krakowskim Przedmieściu odwołane!

W związku ze znalezieniem niewybuchów na terenie Campusu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 zostają odwołane dzisiejsze zajęcia dla studentów i doktorantów odbywające się w jednostkach położonych na terenie Campusu:

 • Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
 • Zakład Farmakodynamiki
 • Zakład Fizjologii Człowieka

 

Opublikowane: 2008.12.08

Plakietki identyfikacyjne dla pracowników firm zewnętrznych

Przedstawiciele firm zewnętrznych, świadczących na terenie WUM różne usługi np. naprawy, remonty, serwis, są zobowiązani nosić odpowiednie plakietki identyfikacyjne swoich firm. Zapis o tym obowiązku musi znaleźć się w umowie na wykonanie wspomnianych prac. Małe firmy mogą otrzymać plakietki z Działów Eksploatacji, Kampusów, Biura Eksploatacji lub Biura Inwestycji.


 

Opublikowane: 2008.12.08

Projekt badawczy „Przyczyny i następstwa wypadków drogowych”

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki i Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego realizuje projekt badawczy „ Przyczyny i następstwa wypadków drogowych” (PL 0088), finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz EEA Financial Mechanism.
Celem programu jest poznanie procesów odpowiedzialnych za spowodowanie wypadku oraz wystąpienie problemów emocjonalnych u ofiar zdarzeń drogowych. W ramach programu osoby poszkodowane, po potwierdzeniu diagnozy zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD; ang. Posttraumatic Stress Disorder), otrzymują profesjonalną pomoc farmakologiczną lub psychoterapeutyczną.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i co najważniejsze; zarówno badanie diagnostyczne, jak i terapia są w całkowicie bezpłatne.
Projekt ten ma ważny aspekt społeczny, zważywszy na katastrofalny stan bezpieczeństwa na polskich drogach oraz brak odpowiednich psychologicznych programów leczniczych dla ofiar wypadków. W Polsce bowiem, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, system opieki psychologicznej praktycznie nie istnieje.

Więcej informacji na stronie: www.wypadki–drogowe.pl


 

Opublikowane: 2008.12.04

Druk plakatów – od 4 grudnia w gestii Oficyny Wydawniczej

Od 4 grudnia (czwartek) usługę druku plakatów dla jednostek WUM świadczy Oficyna Wydawnicza (ul. Pawińskiego 3, Kampus Banacha, oficynawydawnicza@wum.edu.pl).
W związku z tym wszystkie informacje dla zamawiających znajdujące się dotychczas na stronie BiiP zostały przeniesione na stronę Oficyny.

W gestii BiiP pozostaje zarządzanie tablicami plakatowymi formatu A1 wywieszonymi na terenie uczelni. Plakaty przeznaczone do umieszczenia w tablicach reklamowych należy więc tak jak dotychczas dostarczać do sekretariatu BiiP.


 

Opublikowane: 2008.12.04

Usługi firmy kurierskiej DHL

Od dnia 04.12.2008 jednostki organizacyjne korzystające z usług firmy kurierskiej DHL w obrocie krajowym powinny posługiwać się kodami z rubryki „odbiorca” z tabeli.


 

Opublikowane: 2008.12.01

Rezerwacja miejsc parkingowych

W dniach 2–3 grudnia 2008 r. będzie objętych rezerwacją 10 miejsc parkingowych znajdujących się przed budynkiem Centrum Dydaktycznego od strony ul. Ks. Trojdena. Miejsca te będą oznaczone i udostępnione wyłącznie organizatorom Konferencji z Zakładu Farmakoekonomicznego WUM.


 

Opublikowane: 2008.11.28

III nabór ekspertów do oceny merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofinansowanie

Ministerstwo Zdrowia ogłasza III nabór ekspertów do oceny merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.zdrowie.gov.pl/index.php?aid=394
Wszelkie pytania należy kierować do p. Anny Goławskiej tel. (022) 860-68-85, e-mail: a.golawska@mz.gov.pl.


 

Opublikowane: 2008.11.25

Przewodnik do Regulaminu Realizacji Projektów

Wszystkich pracowników Uczelni, którzy mają pomysł na projekt i chcą wprowadzić go
w życie zapraszamy do zapoznania się z krótkim „Przewodnikiem do Regulaminu Realizacji Projektów dla Inicjatorów Projektów”.

Przewodnik ma na celu wsparcie inicjatorów w sprawnym i bezproblemowym załatwieniu formalności związanych z przygotowaniem wniosków o realizację projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych z Funduszy Strukturalnych.

List przewodni Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Przewodnik do Regulaminu Realizacji Projektów dla Inicjatorów Projektów


 

Opublikowane: 2008.11.25

Narciarski weekend dla pracowników i studentów

W związku z doskonałymi warunkami pogodowymi i uruchomieniem wyciągów na Pilsko, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zaprasza wszystkich chętnych na weekendowy wyjazd narciarski do Korbielowa. Wyjazd 5.12.08r.o godz. 16.00 spod Rektoratu, 6 i 7.12. jazda na nartach w godz. 9-15.30, powrót do Warszawy 7.12.08r. około godz. 22.30.
Zapisy w sekretariacie Studium przy ul. Ks. Trojdena 2.
Cena za przejazd i noclegi z wyżywieniem ( 2 śniadania i obiadokolacja ) 130zł.


 

Opublikowane: 2008.11.24

Koncert charytatywny pt. „Miś pod szpitalną choinkę”

Chór i Orkiestra Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z IFMSA–Poland zapraszają na koncert charytatywny pt. „ Miś pod szpitalną choinkę” Celem koncertu jest zebranie środków na zakup świątecznych upominków dla dzieci, które spędzą Boże Narodzenie w szpitalach. Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że zakupione prezenty wywołają uśmiech na twarzach małych pacjentów i stworzą świąteczną atmosferę z dala od domu.
W programie koncertu obok repertuaru poważnego, znajdą się aranżacje przebojów muzyki rozrywkowej. Impreza odbędzie się 27 listopada o godz. 19.30 w auli Centrum Dydaktycznego WUM.


 

Opublikowane: 2008.11.20

Obóz narciarski – Val Di Fiemme

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje wzorem lat ubieglych obóz narciarski.


 

Opublikowane: 2008.11.20

Wolne miejsca na kursie języka angielskiego

Dział Personalny informuje, że są wolne miejsca na kursie języka angielskiego dla pracowników WUM. Pracownicy ponoszą odpłatność w wysokości 50% kosztu kursu, tj. 256,50 zł. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Katarzyna Pietraszek
Dział Personalny
Tel. 57 20 374, fax. 57 20 487
email: katarzyna.pietraszek@wum.edu.pl


 

Opublikowane: 2008.11.05

Przerwy w dostępie do internetu

W środę 5.11.2008 w godzinach 20:00 – 24:00 przeprowadzone zostaną prace awaryjne przy szkielecie sieci UW. W trakcie prac występować będą krótkotrwałe (kilkunastominutowe) przerwy w dostępie do Internetu.


 

Opublikowane: 2008.10.30

Sklep intranetowy WUM zintegrowany z systemem Workflow

Aby ułatwić pracownikom WUM zamawianie ze środków jednostek takich towarów, jak papier do drukarek, artykuły biurowe itp., Dział Logistyki przy współpracy z Działem Informatyki założył sklep intranetowy zintegrowany z systemem Workflow. Sklep działa na zasadzie sklepu internetowego i jest dostępny przez portal SSL-VPN
(zakładka: Sklep intranetowy) oraz w sieci WUM pod adresem http://sklep.wum.edu.pl

Użytkownik może zapoznać się z dostępną ofertą towarów na dwa sposoby: przeglądając kategorie lub wpisując poszukiwany towar w wyszukiwarkę, która po podaniu np. nazwy modelu drukarki wyświetli wszystkie tonery/atramenty pasujące do szukanego modelu. Każdy towar jest szczegółowo opisany i opatrzony zdjęciem. Wybrane przedmioty użytkownik dodaje do wirtualnego koszyka, a następnie potwierdza zamówienie (przycisk: Wygeneruj załącznik do wniosku). W tym momencie w nowym oknie przeglądarki automatycznie otwiera się system Workflow, z nowym wnioskiem i podpiętym wygenerowanym załącznikiem w formacie PDF zawierającym zamówienie. Pracownik (jak przy każdym innym wniosku w systemie Workflow) wskazuje źródło finansowania i wniosek o zakup zostaje przekazany dalej.

Zautomatyzowanie wyszukiwania produktów i ich zamawiania oznacza znaczne skrócenie czasu oczekiwania na potrzebne przedmioty. Dodatkową zaletą nowego rozwiązania jest możliwość dokładnego zapoznania się z ofertą przed złożeniem zamówienia.

Instrukcja korzystania ze sklepu intranetowego WUM (dostępna w sieci WUM lub przez portal SSL-VPN).

– – – Dział Informatyki

 


 

Opublikowane: 2008.10.29

Spotkanie z Panią Kanclerz

Spotkanie Pani Kanclerz Małgorzaty Kozłowskiej z Kierownikami jednostek administracyjnych odbędzie się 31 października 2008 r. (piątek) o godzinie 14:30
w Sali Senatu.


 

Opublikowane: 2008.10.24

Baza administracji – prośba o weryfikację danych

Prosimy kierowników jednostek administracyjnych oraz dziekanatów WUM
o zweryfikowanie informacji o swoich jednostkach w bazie administracji (http://www.wum.edu.pl/baza_pracownikow/index.html) prowadzonej przez Biuro Informacji i Promocji.
W przypadku niezgodności danych w bazie ze stanem faktycznym prosimy o przesłanie poprawnych informacji (pełna nazwa jednostki, kod jednostki, dane teleadresowe, nazwiska pracowników, numery pokojów) na adres biip@wum.edu.pl z podaniem
w tytule e-maila „Aktualizacja bazy pracowników”.


 

Opublikowane: 2008.10.21

Zebranie Towarzystwa Internistów Polskich Warszawskiego Oddziału

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, po wakacyjnej przerwie wracamy do tradycji zebrań Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich. Zmieniamy miejsce naszych spotkań – będą się one odbywały w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego w sali 141/142. Termin pozostaje ten sam – ostatnia środa miesiąca, godzina 18.

Program najbliższego zebrania w dniu 29.10.2008. jest następujący:

 • Dr. Dr. Rafał Krenke i Piotr Korczyński – „Postępy diagnostyki i leczenia endoskopowego w pulmonologii”.
 • prof A. Doboszyńska – „Nowe zasady odbywania specjalizacji z chorób wewnętrznych, możliwości specjalizacji za granicą, współpraca Towarzystwa Internistów Polskich z American Colege of Physicians i innymi towarzystwami”
 • Wolne wnioski, dyskusja

Zaprszam wszystkich Panstwa do udziału w zebraniu i do współtworzenia naszego Oddziału, oczekuje na propozycje tematów zebrań, udziału w konferencjach, współpracy z kolegami z zagranicy, wymiany doświadczeń.


 

Opublikowane: 2008.10.20

Kurs języka angielskiego dla pracowników

Dział Personalny informuje, że od 23 października 2008r. przyjmowane będą zapisy do grup w ramach kursu języka angielskiego dla pracowników. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej. W zawiązku z ograniczoną liczbą miejsc w grupie, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz poziom znajomości języka angielskiego, zweryfikowany w ramach kursu w semestrze letnim 2007/2008 lub testem kwalifikacyjnym.

Informacje i zgłoszenia:
Dział Personalny
Katarzyna Pietraszek
Tel. 57 20 374, fax. 57 20 487
email:katarzyna.pietraszek@am.edu.pl


 

Opublikowane: 2008.10.16

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych

Jutro (17 października) o godz. 12:00 w sali 231 (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się spotkanie pani Kanclerz z kierownikami jednostek administracyjnych.


 

Opublikowane: 2008.10.13

Przerwa w dostępie do internetu

Uprzejmie informujemy, że kilkunastominutowa przerwa w dostępie do Internetu w dniu 2008–10–13 spowodowana była awarią zasilania w ICM Uniwersytetu Warszawskiego (naszego dostawcy Internetu).


 

Opublikowane: 2008.10.08

Testowy dostęp do baz medycznych

Biblioteka Główna WUM serdecznie zaprasza do korzystania z następujących baz medycznych : Cambridge University Press; Nature Publishing Group; Science Online , Science Classic i Science Express. Dostęp po adresach IP sieci informatycznej Uczelni, więcej informacji na stronie internetowej biblioteki www.wum.edu.pl/biblioteka


 

Opublikowane: 2008.10.07

Kalendarze 2009

Biuro Informacji i Promocji przyjmuje zgłoszenia na kalendarze firmowe na 2009 r. Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w formie pisemnej do dnia
10 października 2008 r. włącznie.

Typy kalendarzy:

 • kalendarze ścienne, trójdzielne – szacunkowa cena: 9,00 zł
 • kalendarze biurkowe stojące (tygodniowe) – szacunkowa cena: 18,00 zł
 • kalendarze-planery naścienne (roczne) – szacunkowa cena: 6,00 zł
 • kalendarze-planery nabiurkowe (biuwary) – szacunkowa cena: 10,00 zł
 • kalendarze książkowe (rozkład dzienny, tygodniowy)–szacunkowa cena: 35,00 zł

 

Opublikowane: 2008.10.06

Korzystanie z usług DHL

Od dnia jutrzejszego jednostki, które będą korzystały z usług kurierskich DHL przy zamawianiu kuriera i wypełnianiu listu przewozowego powinny bezwzględnie posługiwać się kodem własnej jednostki. Firma kurierska drogą mailową będzie przesyłała potwierdzenie usługi.


 

Opublikowane: 2008.10.06

Brak prądu w budynku Rektoratu dnia 7.10.2008 r.

Dział ATKB zawiadamia, że w dniu 7 października od godziny 17.00 (na minimum 5 godzin) planowane jest wyłączenie zasilania elektrycznego do całego budynku Rektoratu, spowodowane koniecznością wykonania niezbędnych przełączeń kablowych na terenie budowy. (Awaryjne zasilanie z agregatu, również nie będzie czynne.)


 

Opublikowane: 2008.09.30

Przerwy w dostępie do Internetu

W związku ze zmiany dostawcy łącz internetowych dla jednostek WUM, w dniach od
30-09-2008 do 03-10-2008 mogą wystąpić kilkugodzinne przerwy w dostępie do Internetu w następujących lokalizacjach:

 • kampus Lindleya
 • Batalionu Pięść
 • Ciołka
 • Działdowska
 • Karolkowa
 • Kondratowicza
 • Litewska/Marszałkowska
 • Miodowa
 • Stępińska
 • Wolska

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.09.29

Kalendarze na 2009 rok – prosimy o oszacowanie potrzeb

Przygotowujemy zbiorcze zamówienie na kalendarze firmowe z godłem uczelni na 2009 rok. Prosimy jednostki o zgłoszanie e-mailem do 10 października na adres biip@wum.edu.pl wstępnego zapotrzebowania na kalendarze (ile sztuk i które typy). Planujemy zamówić następujące:

 • ścienne, trójdzielne – szacunkowa cena: 9,00 zł
 • biurkowe stojące (tygodniowe) – szacunkowa cena: 18,00 zł
 • planery naścienne (roczne) – szacunkowa cena: 6,00 zł
 • planery nabiurkowe (biuwary) – szacunkowa cena: 10,00 zł
 • książkowe (rozkład dzienny, tygodniowy, tygodniowo-dzienny) – szacunkowa cena: 35,00 zł

Na podstawie zebranych danych podamy ostateczne ceny i poprosimy o dostarczenie zamówień wewnętrznych na kalendarze. Dziękujemy!


 

Opublikowane: 2008.09.25

2 października 2008 r. dniem rektorskim

W związku z ogólnouczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2008/2009 ogłasza się dzień 2 października 2008 r. dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.


 

Opublikowane: 2008.09.25

Zamknięty parking przy Centrum Dydaktycznym 2.10.2008 r.

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego WUM w dniu 2.10.2008r. parking przy Centrum Dydaktycznym od strony ul. Trojdena będzie udostępniony tylko dla gości JM Rektora WUM.
Pracownicy i studenci będą mogli pozostawić swoje pojazdy na pozostałych parkingach wokół CD oraz nieodpłatnie na strzeżonym parkingu „Wawax” /wjazd od ul. Trojedna, droga z trylinki/. Jednocześnie przypominamy, że z parkingu „Wawax” można korzystać nieodpłatnie przez cały rok.


 

Opublikowane: 2008.09.24

Zaproszenie na konferencję nt. bibliometrii

W dniu 26.09.2008 w godzinach 9-16.45 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. bibliometrii, z udziałem m.in. twórcy listy filadelfijskiej, czołowego autorytetu w tej dziedzinie, Dr E. Garfielda. Wstęp wolny (prośba o rejestrację telefoniczną bądź mailową). Szczegółowych informacji udziela Dr Urszula Wajcen, tel: (0-22) 656 62 64, e-mail: impactfactor@pan.pl. Informacje o konferencji można też znaleźć na stronie PAN www.aktualnosci.pan.pl


 

Opublikowane: 2008.09.23

Aktualizacje Bazy administracji – zgłoszenia tylko e-mailem

UWAGA od dziś aktualizacje Bazy administracji w witrynie centralnej WUM Biuro Informacji i Promocji przyjmuje wyłącznie e-mailem na adres biip@wum.edu.pl. Nie będziemy akceptować wniosków papierowych, ponieważ utrudniają archiwizację zgłoszeń i wymagają ręcznego przepisywania danych do pliku.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie inne informacje do zamieszczenia w witrynie centralnej WUM również przyjmujemy wyłącznie e-mailem na adres biip@wum.edu.pl.


 

Opublikowane: 2008.09.23

Wnioski o założenie witryny – zgłoszenia tylko e-mailem

Przypominamy, że wnioski o założenie witryny jednostki (SKN, wydarzenia) Biuro Informacji i Promocji przyjmuje wyłącznie e-mailem na adres witryny@wum.edu.pl. Nie akceptujemy wniosków papierowych, ponieważ utrudniają archiwizację zgłoszeń i wymagają ręcznego przepisywania danych do pliku.


 

Opublikowane: 2008.09.23

Witryna BiiP: nowe zakładki w bloku Internet

W związku z częstymi pytaniami o witryny Studenckich Kół Naukowych oraz adresy e-mail wydarzeń i akcji rozbudowaliśmy blok Internet w witrynie BiiP o tematy: Witryny SKN-ów i Witryny wydarzeń.Dotychczasową zakładkę Adresy e-mail jednostek przekształciliśmy zaś w Adresy e-mail jednostek, SKN-ów i wydarzeń.


 

Opublikowane: 2008.09.19

20.09.2008 (sobota) – przerwy w działaniu systemów informatycznych WUM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2008 r. (sobota) w godz. 15:00-20:00 wystąpią przerwy w działaniu systemów informatycznych WUM, związane z koniecznością rozbudowy i modernizacji infrastruktury serwerowej WUM. Bardzo prosimy o niekorzystanie w tym czasie z systemów informatycznych WUM. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.09.18

Wykłady na Wydziale Farmaceutycznym

Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego zaprasza na następujące wykłady: „E. coli HU protein dynamics studied by NMR spectroscopy” oraz „Penicillin hydrolysing enzymes: a major contributor to antibiotic resistance studied by NMR spectroscopy”. Prelegentami będą Prof. Christian Damblon (Institut de Chimie, Université de Liege) i Rafał Augustyniak (Zakład Chemii Fizycznej WUM oraz Département de Chimie, École Normale Supérieur de Paris). Wykłady odbędą się 22 września 2008 roku w Pracowni Informatycznej Wydziału Farmaceutycznego przy ulicy Banacha 1. Więcej informacji na stronie: www.farm.amwaw.edu.pl.


 

Opublikowane: 2008.09.17

Bar Smaczek Menu 17-19 września 2008

Menu Baru Smaczek na dni 17-19 września 2008 r.


 

Opublikowane: 2008.09.16

Wizytówki służbowe do odbioru

Osoby, które między 6 maja a 20 sierpnia złożyły wnioski o druk wizytówek służbowych, proszone są o odbiór wizytówek w Sekretariacie Biura Informacji i Promocji (pok. 214, Rektorat, II piętro).


 

Opublikowane: 2008.09.12

12 września (piątek) – przerwa w działaniu systemu informatycznego Dynamics

W dniu 12 września 2008 r. (piątek) od godz. 16:30 wystąpi przerwa w działaniu systemu informatycznego Dynamics, związana z konieczną i niezwłoczną naprawą serwera. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.09.05

Przerwy w działaniu systemów informatycznych WUM

W dniu 6 września 2008 r. (sobota) od godz. 8.00 do 15.00 wystąpią przerwy w działaniu systemów informatycznych WUM, związane z koniecznością rozbudowy i modernizacji infrastruktury serwerowej WUM. Bardzo prosimy o niekorzystanie w tym czasie z systemów informatycznych WUM. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.09.05

Posiedzenie naukowe z udziałem dr Debborah Jarvis – Principal Investigator European Community Respiratory Health Survey (ECRHS)

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zapraszają na posiedzenie naukowe, którego gościem będzie dr Debborah Jarvis – osoba odpowiadająca za światową realizację programu badawczego dotyczącego astmy. Spotkanie odbędzie się 9 września 2008 r.
o godz. 17:00, w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ulicy Żwirki i Wigury 61 w Warszawie.

Program posiedzenia:

 • 17:00 – 17:10 wprowadzenie i sprawy organizacyjne – prof. M. Kulus
 • 17:10 – 18:00 wykład; Experience in ECRHS – dr D. Jarvis, Principal Investigator European Community Respiratory Health Survey (ECRHS)
 • 18:00 – 18:15 dyskusja; Badania polskie ECAP oparte na ECRHS – prowadzący prof. B. Samoliński
 • 18:15 – 18:30 wystąpienie przedstawiciela firmy GlaxoSmithKline

 

Opublikowane: 2008.09.04

BiiP (czwartek 4.09) przerwa w druku plakatów

Zamówienia na druk plakatów przyjęte dzisiaj zostaną zrealizowane najwcześniej jutro po południu ze względu na brak tonera (czekamy na dostawę). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.09.01

Zadbaj o kondycję i zdrowie – skorzystaj z basenu

Informacja nt. możliwości skorzystania z basenów przy ul. Namysłowskiej i Inflanckiej.


 

Opublikowane: 2008.08.29

Rozpoczyna się rekrutacja na semestralne kursy językowe

Informujemy, że Akademia Dyplomatyczna PISM zaprasza na kursy językowe przygotowujące do egzaminu resortowego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ofercie nauka języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego i włoskiego. Kurs jest adresowany zarówno do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kontakty międzynarodowe, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych lub pragnących podnieść poziom swoich kwalifikacji językowych. Wszystkie formalności związane z zgłoszeniem na kurs należy załatwić osobiście. Pracownicy ponoszą również koszty kursu ( 1.950, zł – 150 godzin). Szczegółowe informacje na www.pism.pl.


 

Opublikowane: 2008.08.13

Amwaw.edu.pl > wum.edu.pl

W dziale TOP TEMATY zaktualizowaliśmy informację o migracji kont pocztowych z domeny amwaw.edu.pl do domeny wum.edu.pl.

W skrócie:

 • akcja migracji do domeny wum.edu,pl obejmuje pracowników/doktorantów i studentów (absolwenci uczelni i byli pracownicy korzystają nadal ze swoich starych kont)
 • po utworzeniu nowego konta w domenie wum.edu.pl cała poczta przychodząca do użytkownika jest kierowana na nowe konto (poczta wysłana na adres w domenie amwaw jest automatycznie przekierowywana na nowe konto w domenie wum.edu.pl)
 • osoba wysyłająca e-maila na stary adres otrzymuje komunikat zwrotny z informacją o zmianie adresu i prośbą o zaktualizowanie kontaktu w książce adresowej
 • od momentu aktywacji nowego konta stare konto funkcjonuje jedynie jako archiwum korespondencji
 • od momentu aktywacji nowego konta i adresu w domenie wum.edu.pl należy się posługiwać tylko tym adresem (wizytówki, korespondencja służbowa)
 • założenie konta w domenie wum.edu.pl można przyspieszyć, przesyłając wniosek o założenie konta na adres adresy@wum.edu.pl
 • nowe konto należy skonfigurować w Webmail - poczcie przez przeglądarkę - oraz programie pocztowym (instrukcje znajdują się w witrynie Działu Informatyki)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem na adresy@wum.edu.pl (obsługiwany wspólnie przez Biuro Informacji i Promocji oraz Dział Informatyki).


 

Opublikowane: 2008.08.12

Wtorek, 12 sierpnia, prosimy o niekorzystanie z dysków sieciowych, LEXa oraz programów DOSowych po godz. 16:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z pilnymi pracami konserwacyjnymi na serwerze plików bardzo prosimy o niekorzystanie z dysków sieciowych, LEXa oraz programów DOSowych (środki trwałe, płace) w dniu 2008-08-12 (wtorek) od godziny 16.00. Planowany czas wykonywania prac ok. 1 godziny.
Za utrudnienia, jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.08.12

Wtorek, 12 sierpnia, sekretariat BiiP nieczynny po godz. 10:00

W związku z urlopem pracownika prowadzącego sekretariat BiiP oraz faktem, że część pracowników BiiP pracuje zdalnie, we wtorek 12 sierpnia po godz. 10:00 sekretariat BiiP będzie zamknięty dla interesantów.


 

Opublikowane: 2008.08.06

Przerwy w dostępie do internetu

Uprzejmie informujemy, że w nocy z 8 na 9 sierpnia 2008r (piątek/sobota) w godzinach: od 23:59 do 02:00 będą miały miejsce prace planowe w sieci NASK przeprowadzane na Radiowej Stacji Bazowej Warszawa-WTT. W związku z powyższym w tym czasie wystąpi 15-sto minutowa przerwa w świadczonej przez nas usłudze na rzecz Państwa jednostki.
Dotyczy lokalizacji:
- Warszawa, ul. Miodowa 18
- Warszawa, ul. Stępińska 19
- Warszawa, ul. Wolska 37

Za utrudnienia, jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.07.30

Od 1 sierpnia parking na tyłach Rektoratu WUM wyłączony z użytku

Przypominamy, że od piątku, 1 sierpnia zostanie wyłączony z użytkowania parking samochodowy na tyłach Rektoratu WUM. Niedostępne będą także miejsca parkingowe na drogach dojazdowych do placu budowy oraz do Centralnego Szpitala Klinicznego.
Od 01 sierpnia:

 • parking przed Rektoratem będzie dostępny tylko dla niektórych pojazdów /wg listy posiadanej przez ochronę WUM/;
 • parking przed Centrum Dydaktycznym /od strony południowej, wzdłuż ul. Ks. Trojdena/ będzie dostępny przede wszystkim dla gości WUM;

Pracownicy i studenci mogą parkować samochody przy Centrum Dydaktycznym /od strony zachodniej i północnej/. Dodatkowo nieodpłatnie – na podstawie identyfikatora WUM – dostępny będzie parking strzeżony „Wawax” – wjazd z drogi wyłożonej trylinką.


 

Opublikowane: 2008.07.25

Jazda konna dla pracowników i studentów WUM

Są jeszcze wolne miejsca na obozie jeździeckim (dla początkujących i zaawansowanych) w Klubie Jeździeckim „Deresz” w Nowym Dworze k/ Bydgoszczy w pobliżu Zalewu Koronowskiego. Termin: 8 – 19 września br. Uczestnicy obozu zostaną zakwaterowani w zabytkowym dworku, w pokojach z łazienkami. W cenie pobytu – 880 złotych – pełne wyżywienie i codzienna jazda konna na terenie ośrodka oraz po okolicznych Borach Tucholskich. Ośrodek posiada 42 konie i krytą ujeżdżalnię.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: mgr Beata Herman


 

Opublikowane: 2008.07.25

Przerwy w dostępie do internetu

Jak informuje NASK, 27 lipca 2008 r. w godzinach 00:01-02:00 będą miały miejsce planowe prace w sieci, w ramach których będzie wykonywany upgrade software''u Radiowej Stacji Bazowej, Warszawa-WTT. W tym czasie wystąpią kilkunastominutowe przerwy (15-30 min) w dostępie do internetu. Informacja dotyczy następujących lokalizacji:
- Warszawa, ul. Wolska 37
- Warszawa, ul. Stępińska 19
- Warszawa, ul. Miodowa 18.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi i pytania związane z niniejszym komunikatem należy kierować do Biura Obsługi Klienta NASK, tel.: (0-22) 380 81 82 lub na adres: operator@nask.pl


 

Opublikowane: 2008.07.25

Od 1 sierpnia parking WUM wyłączony z użytku

W związku z rozpoczęciem przygotowań placu budowy Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM od piątku, 1 sierpnia zostanie wyłączony z użytkowania parking samochodowy na tyłach Rektoratu WUM. Niedostępne będą także miejsca parkingowe na drogach dojazdowych do placu budowy oraz do Centralnego Szpitala Klinicznego. Pracownicy i studenci mogą parkować samochody przy Centrum Dydaktycznym.


 

Opublikowane: 2008.07.10

Projekt szkoleń z funduszy unijnych: ankieta potrzeb szkoleniowych

Biuro Projektów i Dział Personalny zapraszają pracowników WUM do wzięcia udziału w ankiecie szkoleniowej, której celem jest rozpoznanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. Uzyskane odpowiedzi pomogą dostosować ofertę szkoleniową do potrzeb uczelni i do indywidualnych preferencji pracowników. Będą też jednym z kluczowych elementów koniecznych do pozyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Ankiety można wypełniać do 31 lipca 2008 r.

 • Ankieta w formie elektronicznej jest dostępna w intranecie przez portal
  SSL-VPN
  (zakładka Ankieta Szkoleniowa). Pomoc i więcej informacji o ankiecie: szkolenia.wum.edu.pl

 • Ankieta w formie papierowej jest do pobrania w zakładce Dokumenty > Sprawy pracownicze. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Działu Personalnego.

  Uwaga: osoby, które zdecydują się na wypełnienie ankiety w formie papierowej, prosimy o zaznaczenie w tabeli szkoleń w punkcie 5. W jakich szkoleniach chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć? pozycji: Obsługa komputera (w jakim zakresie?) i w polu uzasadnienia wpisanie „problemy z obsługą portalu SSL-VPN”.

Dziękujemy za udział w ankiecie!


 

Opublikowane: 2008.07.07

Realizacja wniosków o konta e-mail w domenie wum.edu.pl

Osoby, które przesłały na adres adresy@wum.edu.pl wniosek o założenie nowego konta w domenie wum.edu.pl i do tej pory nie otrzymały informacji zwrotnej, prosimy o przesłanie wniosku ponownie (na ten sam adres: adresy@wum.edu.pl). Serdecznie przepraszamy za opóźnienie wynikłe ze skali akcji i zmian organizacyjnych w jej trakcie. Obecnie adres adresy@wum.edu.pl jest obsługiwany wspólnie przez Biuro Informacji i Promocji i Dział Informatyki, co znacznie przyspiesza realizację zgłoszeń.


 

Opublikowane: 2008.07.07

Kierownicy jednostek organizacyjnych WUM

W związku ze zmianą w dniu 1 września 2008 r. władz Uczelni uprzejmie prosimy wszystkie jednostki organizacyjne WUM, w których były zawierane umowy dydaktyczne, naukowe lub inne cywilno-prawne o dostarczenie tych umów wraz z rachunkami do odpowiednich jednostek kompetencyjnych (np. Biuro Obsługi Działalności Podstawowej, Dział Nauki, Centrum Kształcenia Podyplomowego i inne) nie później niż do 18 sierpnia 2008 r.

Jest to niezbędne ze względów formalno-prawnych, ponieważ od dnia 1 września 2008 r. wszystkie umowy zawarte przed tą datą nie będą mogły być podpisane przez P.T. Prorektorów poprzedniej kadencji. Umowy dostarczone po terminie 18 sierpnia 2008 r. będą musiały zostać wymienione, z uwzględnieniem nowych osób odpowiedzialnych za ich podpisywanie (nowych Prorektorów).


 

Opublikowane: 2008.07.07

Obóz w Bułgarii - wrzesień 2008

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wzorem ubiegłych lat organizuje obóz wczasowo-rekreacyjnych ukierunkowany na naukę i doskonalenie pływania z możliwością zdobcia stopnia w ratownictwie wodnym. Termin wyjzadu 6-17 września 2008 roku. Na wyjazd zapraszamy również nowo przyjętych studentów.


 

Opublikowane: 2008.07.07

Nagrody dla Pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W piątek, 27 czerwca 2008 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu WUM J.M. Rektor prof. dr hab. Leszek Pączek odznaczył i nagrodził pracowników za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz pracę, zaangażowanie i szczególny wkład w rozwój uczelni.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. pracownicy I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz pracownicy administracji i obsługi WUM. Zasłużonym pracownikom Państwowego Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej Prezydent RP Lech Kaczyński nadał odznaczenia państwowe, a nauczycielom akademickim WUM przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczono także odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

J.M. Rektor WUM przyznał prof. dr hab. Piotrowi Pruszczykowi nagrodę „Złotej Kukułki” za rok 2007 za pracę najczęściej cytowaną w piśmiennictwie światowym.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

» Odznaczenia państwowe
» Nagrody organizacyjne J.M. Rektora
» I Wydział Lekarski
» II Wydział Lekarski
» Wydział Farmaceutyczny
» Wydział Nauki o Zdrowiu
» Pracownicy inż., tech. i biblioteczni
» Administracja i obsługa


 

Opublikowane: 2008.07.03

Prace budowlane przed budynkiem Rektoratu w związku z ustawieniem obelisku

8 lipca (wtorek) – zgodnie z decyzją Senatu WUM – przed budynkiem Rektoratu ustawiony zostanie granitowy obelisk upamiętniający 200-lecie Nauczania Medycyny w Warszawie. Pomysł został zgłoszony przez Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Oddziału Stołecznego, prof. dra hab. Jerzego Jurkiewicza. Uroczyste odsłonięcie obelisku, wybicie okolicznościowego medalionu oraz wydanie „Złotej Księgi Medycyny w Warszawie” zawierającej biogramy najwybitniejszych lekarzy warszawskich planowane jest na przyszły rok. W godzinach 8-14 firma kamieniarska prowadzić będzie prace z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego – prosimy pracowników i studentów WUM o nieparkowanie w tym dniu samochodów przed budynkiem, a także zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się w pobliżu terenu robót.


 

Opublikowane: 2008.06.27

Praca bufetów w sezonie urlopowym

W związku z sezonem wakacyjnym i mniejszą liczbą osób korzystających z bufetów w Rektoracie oraz Centrum Dydaktycznym – Muszelka (w CD) i Smaczek (w Rektoracie) będą pracować w systemie rotacyjnym. W lipcu czynna będzie Muszelka w Centrum Dydaktycznym, a w sierpniu bufet Smaczek w Rektoracie. Od września czynne będą oba bufety.


 

Opublikowane: 2008.06.27

Zakończone wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W wyniku bezpośrednich wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 10 czerwca 2008 r. Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy została wybrana pani Małgorzata Miziołek.


 

Opublikowane: 2008.06.27

System Centralnego Wydruku – zakończenie wdrożenia

Dział Informatyki we współpracy z firmą Canon zakończył wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku. Wdrożenie obejmowało instalację 12 maszyn wielofunkcyjnych, 2 wpłatomatów oraz integrującego wszystkie urządzenia systemu Uniflow. System Centralnego Wydruku dostępny jest dla wszystkich studentów i pracowników WUM i umożliwia kopiowanie, skanowanie oraz drukowanie dokumentów z komputera w systemie tzw. wydruku wędrującego (ang. Follow Me Printing).

 

Identyfikacja w systemie następuje za pomocą Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych z wykorzystaniem bezprzewodowych modułów zawartych w legitymacjach i czytników, w które są wyposażone urządzenia wielofunkcyjne oraz wpłatomaty. Studenci, aby skorzystać z Centralnego Wydruku, muszą zasilić swoje konto w systemie poprzez wpłacenie pieniędzy za pośrednictwem wpłatomatu. 

 


 

Opublikowane: 2008.06.27

Przerwy w dostępie do internetu

Dział Informatyki otrzymał poniższą informację od Działu Sieciowego ICM UW - dostawcy Internetu m.in. dla Kampusu Banacha, Krakowskiego Przedmieścia 26/28, Karowej:

W dniach 1 lipca oraz 7 lipca 2008 r. w godz. 22:00-3:00 odbędą się prace modernizacyjne przy urządzeniach sieciowych w węzłach na Krakowskim Przedmieściu oraz na wydziale Geologii przy Żwirki i Wigury 93.

W tym czasie w całym Kampusie Banacha oraz w budynku WUM na terenie UW mogą wystąpić problemy z dostępem do internetu. Dla jednostek WUM w pozostałych lokalizacjach mogą wystąpić przerwy w dostępie do witryny rekrutacji, medycznych baz danych poprzez portal SSL-VPN, systemu workflow do składania elektronicznych wniosków, controllingu finansowego oraz poczty z serwerów pocztowych amwaw.edu.pl i wum.edu.pl (am.edu.pl).


 

Opublikowane: 2008.06.26

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych odbędzie się
1 lipca 2008 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Senatu.


 

Opublikowane: 2008.06.25

Przerwa w dostępie do sieci

W związku z niezbędną modernizacją urządzeń sieciowych 26 czerwca 2008 r. (czwartek) w godzinach 19:00- 20:30 mogą wystąpić przerwy w działaniu sieci komputerowej w Kampusie Banacha. Niedostępne będą wszystkie systemy informatyczne dostępne w WUM. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.06.25

Tablice plakatowe WUM – umieszczamy wyłącznie plakaty formatu A1

Ze względów estetycznych plakaty do zamieszczenia w tablicach plakatowych formatu A1 wywieszonych na terenie WUM Biuro Informacji i Promocji przyjmuje i drukuje obecnie wyłącznie w formacie A1 (więcej w witrynie BIiP: Formaty i cennik druku oraz Tablice plakatowe WUM).


 

Opublikowane: 2008.06.23

Ocena okresowa 2007

W związku z zakończeniem procesu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WUM Dział Personalny zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników, którzy w 2007 roku brali udział w ocenie o wypełnienie ankiety podsumowującej. Zebrane opinie posłużą ulepszeniu procesu oceny w roku kolejnym. Ankiety są całkowicie anonimowe, a uzyskane dzięki nim informacje zostaną potraktowane jako poufne i nie będą nigdzie rozpowszechniane.

Wypełnione formularze, odpowiednio dla osób oceniających i/lub ocenianych, prosimy składać w Dziale Personalnym lub przesłać na adres e-mail: ocena@wum.edu.pl do piątku, 4 lipca 2008r.

Serdecznie dziękujemy!


 

Opublikowane: 2008.06.18

Zdjęcia do identyfikatorów służbowych – kolejny termin

Pracownicy, którzy nie mieli jeszcze robionych zdjęć do identyfikatorów służbowych, proszeni są o zgłoszenie się do Działu Fotomedycznego (blok E, II piętro, pokój 2314) w dniach 1-11 lipca 2008 r. w godz. 9.00-15.00.


 

Opublikowane: 2008.06.17

Problemy techniczne – zgłaszanie

W związku z powtarzającymi się sytuacjami, kiedy pytania techniczne o funkcjonowanie systemów informatycznych kierowane są zarówno do Biura Informacji i Promocji, jak i do Działu Informatyki, informujemy, że:

 • problemy z logowaniem do SSL-VPN należy zgłaszać do Działu Informatyki e-mailem na adres: it@wum.edu.pl, pisząc z adresu w domenie WUM lub telefonicznie: (0-22) 57 20 888
 • problemy z logowaniem do Webmail i z pocztą, zgłoszenia kont do wymiany należy zgłaszać e-mailem na obsługiwany wspólnie przez Dział Informatyki i Biuro Informacji i Promocji adres adresy@wum.edu.pl lub telefonicznie do Działu Informatyki: (0-22) 57 20 888
 • niedziałające linki na stronach www Uczelni, nieotwierające się strony należy zgłaszać e-mailem do Biura Informacji i Promocji na adres: biip@wum.edu.pl
 • problemy z pobraniem/otwarciem szablonów dokumentów udostępnianych przez BIiP w intranecie przez SSL-VPN należy zgłaszać do Biura Informacji i Promocji e-mailem na adres biip@wum.edu.pl.

 

Opublikowane: 2008.06.17

Logowanie do SSL-VPN

Pełna informacja o zasadach logowania do SSL-VPN znajduje się na stronie głównej witryny WUM: TOP TEMATY > logowanie do SSL-VPN.

Wszelkie problemy z logowaniem do portalu SSL-VPN należy zgłaszać do Działu Informatyki e-mailem na adres: it@wum.edu.pl, pisząc z adresu w domenie WUM lub telefonicznie: (0-22) 57 20 888.


 

Opublikowane: 2008.06.13

Bufet Smaczek w budynku Rektoratu WUM

Wszystkich korzystających z kuchni oferowanej przez bufet Smaczek mieszczący się na parterze budynku Rektoratu WUM zapraszamy do przesyłania swoich spostrzeżeń, opinii i propozycji zmian na adres e-mail: bufet.rektorat@wum.edu.pl

Celem akcji jest maksymalne dostosowanie oferty bufetu do propozycji i oczekiwań jego Klientów. Na opinie Sekcja Rektorat czeka do 30 czerwca 2008 r.Opublikowane: 2008.06.12

Nowa witryna Biura Informacji i Promocji

Zapraszamy na nową witrynę BIiP dostępną pod adresem: www.wum.edu.pl/biip. Witryna została przeniesiona na tę samą platformę, na której zbudowane są witryny jednostek. Jest teraz łatwiejsza w edycji i przyjaźniejsza dla odbiorców. Treści starego serwisu zostały skrócone, uporządkowane, zaktualizowane i ułożone w bloki tematyczne. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące zawartości witryny – prosimy je nadsyłać na adres biura biip@wum.edu.pl.Opublikowane: 2008.06.12

Udostępnianie logo WUM i szablonów dokumentów w intranecie przez portal SSL-VPN

Dzięki administratorom sieci WUM Biuro Informacji i Promocji otrzymało własną zakładkę na portalu SSL-VPN. Od dziś będziemy tu umieszczać do pobrania materiały typu logo WUM do wykorzystania w plakatach i szablony dokumentów. Nie trzeba będzie każdorazowo składać e-mailem wniosku o ich udostępnienie. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres biura biip@wum.edu.pl.

Więcej informacji w zakładce Udostępnianie logo i szablonów dokumentów w witrynie Biura Informacji i Promocji.Opublikowane: 2008.06.09

Uczelniany Egzamin Wstępny

W dniach 11 czerwca (środa) od godz. 11:30 do 12 czerwca (czwartek) godz. 17:00 Centrum Dydaktyczne WUM będzie wyłączone z bieżącego użytku.

Dostęp do budynku w dniach egzaminów będą mieli wyłącznie Kandydaci oraz osoby upoważnione, posiadające odpowiednie identyfikatory.

W tych dniach odbędą się pisemne egzaminy wstępne z fizyki, biologii i chemii organizowane przez uczelnię dla kandydatów na studia, którzy uzyskali świadectwa maturalne (dojrzałości) w ubiegłych latach (tzw. starą maturę). W środę kandydaci zmierzą się z fizyką, natomiast w czwartek przystąpią do egzaminów z biologii i chemii. Rezultaty egzaminów wstępnych kandydaci poznają w ciągu kilku dni, jednak na wyniki całej kwalifikacji będą musieli poczekać do momentu zakończenia rejestracji kandydatów z nową maturą i maturą IB.


 

Opublikowane: 2008.06.06

Wrześniowe wczasy w siodle

Tych, którzy jeszcze nie umieją jeździć konno i tych jeżdżących Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza w dn. 8-19.09.08r. na obóz jeździecki w Klubie Jeździeckim ″Deresz″ w Nowym Dworze k/Bydgoszczy dla początkujących i zaawansowanych.

Zakwaterowanie w zabytkowym dworku w pokojach wieloosobowych z łazienkami, pełne wyżywienie i codzienna jazda konna w cenie 880 zł. Ośrodek posiada 42 konie, krytą ujeżdżalnię, jazda w terenie po okolicznych Borach Tucholskich i nad leżącym w pobliżu Zalewem Koronowskim.

Zapisy w Sekretariacie Studium (ul.Trojdena 2) z zaliczką 300zł do 25.06.08r.


 

Opublikowane: 2008.06.06

Informacja w sprawie reprezentacji przy podpisywaniu umów

Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie reprezentacji przy podpisywaniu umów, których stroną jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dokument dostępny także w zakładce Inne dokumenty.


 

Opublikowane: 2008.06.02

Dostęp do intranetu przez portal SSL-VPN

Pod adresem ssl.wum.edu.pl został uruchomiony portal umożliwiający pracownikom i studentom WUM dostęp z dowolnego miejsca na świecie do intranetu uczelni, czyli wewnętrznych zasobów i narzędzi informatycznych WUM.

Lista zasobów udostępnianych przez portal SSL-VPN obejmuje m.in. Workflow, Controlling Finansowy i szybkie linki do poczty pracowniczej oraz witryn WUM (lista może być w razie potrzeby rozbudowywana). Portal umożliwia również bezpośrednie korzystanie z zewnętrznych systemów (np. medycznych baz danych), przy czym serwer z bazą danych „widzi” jeden z adresów IP uczelni, a nie adres domowy użytkownika.

Dostęp do intranetu i medycznych baz danych przez portal SSL-VPN mają pracownicy oraz studenci WUM. Zobacz: Logowanie do SSL-VPN

--- SSL-VPN – skrót od ang. Secure Socket Layer i Virtual Private Network. Technologia bezpiecznej, szyfrowanej transmisji danych w ramach „wirtualnej prywatnej sieci”. Wirtualnej, bo taka sieć tak naprawdę istnieje w ramach sieci publicznej.

 


 

 

Opublikowane: 2008.06.02

Wybory Społecznego Zakładowego Inspektora Pracy

Informujemy, że wybory Społecznego Zakładowego Inspektora Pracy odbędą się 10 czerwca 2008 roku w godz.: 9:00-16:00 w sali 401 w budynku rektoratu WUM przy ul. Żwirki i Wigury 61.


 

Opublikowane: 2008.06.02

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych odbędzie się 3 czerwca 2008 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Senatu.


 

Opublikowane: 2008.05.30

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Jednym z celów działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego jest popularyzacja działań na rzecz ochrony pracy i zdrowia pracowników w środowisku pracy. Należy do nich również coroczne organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków pracy.


 

Opublikowane: 2008.05.30

Wyniki oceny pracowników WUM niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzonej w 2007 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym wyniki oceny pracowników WUM niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzonej w 2007 r.


 

Opublikowane: 2008.05.29

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na II piętrze budynku Rektoratu dziś 29 maja (czwartek) po godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej (dotyczy wyłącznie II piętra).


 

Opublikowane: 2008.05.26

Przerwa w realizacji zamówień na gadżety reklamowe

W związku z zalaniem magazynu Biura Informacji i Promocji wydawanie gadżetów reklamowych zostało zawieszone do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.
Opublikowane: 2008.05.20

Wystawa książek wydawców amerykańskich i europejskich

Biblioteka Główna WUM i ABE Marketing serdecznie zapraszają na wystawę książek, wiodących wydawców amerykańskich i europejskich. Wystawa, połączona z promocyjną sprzedażą, odbędzie się w dniach 28-29 maja br. w godz. 8.00-15.00 w Filii nr 2 Biblioteki przy ul. Banacha 1A, blok D, pok. 34.
Opublikowane: 2008.05.19

Zgłoszenia kursów na 2009 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad stworzeniem kolejnego informatora o szkoleniu podyplomowym, Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego przypomina o zgłaszaniu kursów na 2009 rok.


 

Opublikowane: 2008.05.16

Wizytówki służbowe czekają na odbiór

Osoby, które do dnia 5 maja złożyły wnioski o druk wizytówek służbowych w Biurze Informacji i Promocji, proszone są o odbiór wizytówek w pokoju 214 na II piętrze w budynku rektoratu w godz. 9:00-15:00.


 

Opublikowane: 2008.05.16

Nowe wzory umów cywilno-prawnych

Informujemy, że weszło w życie zarządzenie nr 46/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów wniosków o zawarcie umowy cywilno-prawnej, umów: zlecenia, o dzieło (z prawami autorskimi i bez praw autorskich) i o dzieło-dydaktyka oraz rachunków.
Opublikowane: 2008.05.14

Oferta etiopskich uczelni dla polskich wykładowców

Ambasada RP w Addis Abebie przygotowała opracowanie dotyczące oferty zatrudnienia polskich wykładowców w wyższych uczelniach etiopskich. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z wybraną uczelnią w Etiopii za pośrednictwem Ambasady RP w Addis Abebie: tel: +251 11 157 41 89/90. Oferta etiopskich uczelni skierowana do polskich wykładowców.


 

Opublikowane: 2008.05.13

Wyjazd integracyjny dla pracownikow

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu planuje wyjazd w Beskidy dla pracowników WUM. Wyjazd nie obejmuje rodzin pracowników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Dofinansowanie uzależnione od wysokości zarobków. Chętnych z zaliczką 140 zł prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Studium WFiS przy ul. Trojdena 2.


 

Opublikowane: 2008.03.13

2 maja dniem wolnym od pracy

Na podstawie zarządzenia Rektora nr 22/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dzień 2 maja 2008 r. jest dniem wolnym od pracy (za 3 maja 2008 r.).


 

Opublikowane: 2008.05.12

Testowy dostęp do nowych baz medycznych

Biblioteka Główna WUM do korzystania z nowych baz MedicinesComplete oraz Global Health. Więcej informacji na stronie internetowej biblioteki www.wum.edu.pl/biblioteka


 

Opublikowane: 2008.05.12

Sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych

Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2007/2008 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2008 r.


 

Opublikowane: 2008.05.07

Zdjęcia do identyfikatorów służbowych

Wszystkich pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy jeszcze nie wykonali zdjęć do elektronicznych identyfikatorów służbowych, prosimy o zgłaszanie się w dniach 12-16 maja 2008 r. do Działu Fotomedycznego, ul. Banacha 1a, blok E, II piętro, pokój 2306 w godzinach 9.00-15.00.


 

Opublikowane: 2008.04.28

Plany wznowienia lektoratu j. angielskiego

W związku z planami wznowienia lektoratu języka angielskiego dla pracowników WUM od września/października 2008 r. Dział Personalny prosi zainteresowanych o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do Działu Personalnego w formie wydruku (pokój 317A) lub e-mailem na adres katarzyna.pietraszek@wum.edu.pl do dnia 30 maja 2008 r.


 

Opublikowane: 2008.03.11

Konferencja ”Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych”

Osoby zainteresowane problematyką leczenia chorób układu nerwowego, chorób reumatycznych oraz zaburzeń metabolicznych (zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, otyłość) zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Towarzystwa Terapii Monitorowanej pod nazwą ”Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych”.


 

Opublikowane: 2008.04.21

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek administracyjnych odbędzie się
22 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Senatu.


 

Opublikowane: 2008.04.18

Nagroda Złota Kukułka

W 2008 roku po raz kolejny będzie przyznawana nagroda Złota Kukułka za prace, które zostały przyjęte ze szczególnym zainteresowaniem przez międzynarodowe środowisko naukowe. Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija 25 kwietnia.


 

Opublikowane: 2008.04.18

Nagrody J. Śniadeckiego

Polska Akademia Nauk informuje, że w 2008 r. przewidywane są nagrody naukowe im. Jędrzeja Śniadeckiego (zespołowa lub indywidualna) oraz Nagrody Wydziałowe (zespołowe i indywidualne).


 

Opublikowane: 2008.04.14

Druk drugiej partii wizytówek służbowych z nową nazwą uczelni

Biuro Informacji i Promocji do 17 kwietnia przyjmuje wnioski w sprawie druku wizytówek służbowych z nową nazwą uczelni.


 

Opublikowane: 2008.04.14

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek

Spotkanie Kanclerza z Kierownikami jednostek administracyjnych odbędzie się
15 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Senatu.
Opublikowane: 2008.04.08

Zmiana numeru konta bankowego WUM

Dział Finansowy uprzejmie informuje, że od dnia 5 kwietnia 2008 r. ulega zmianie bieżący numer rachunku bankowego uczelni.

 

Dotychczasowy numer rachunku (51 1060 0076 0000 4010 3000 1849) zostaje zastąpiony nowym:

Pekao S.A Oddział w Warszawie
07 1240 6247 1111 0000 4976 6785

Zmianie ulega również numer rachunku bankowego, na który studenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego powinni dokonywać wpłat.

Dotychczasowy numer rachunku (30 1060 0076 0000 3310 0013 7628) zostaje zastąpiony nowym:

Pekao S.A. Oddział w Warszawie
02 1240 6247 1111 0000 4974 9124

Stare numery rachunków bankowych będą aktywne jeszcze w okresie przejściowym trwającym 12 miesięcy (tzn. wpłata dokonana na takie konto zostanie poprawnie zaksięgowana). Po upływie tego czasu stare numery rachunków przestaną obowiązywać i nie będą mogły być używane (wpłaty na takie konto będą odrzucane).

We wszelkiej korespondencji adresowej do kontrahentów i zainteresowanych podmiotów, bardzo prosimy o podawanie i posługiwanie się wyłącznie nowymi numerami.

 


 

Opublikowane: 2008.04.08

Zapraszamy po odbiór wizytówek służbowych

Biuro Informacji i Promocji zaprasza po odbiór zamówionych przez pracowników wizytówek służbowych z nową nazwą uczelni. Wizytówki można odbierać codziennie w dni powszednie, w godzinach 8:30-16:00, w pokoju 214 w budynku Rektoratu.


 

Opublikowane: 2008.04.08

Baza jednostek WUM – prośba o weryfikację danych

 

Pod adresem www.wum.edu.pl/bazajednostek została udostępniona baza jednostek WUM, zawierająca podstawowe informacje o każdej jednostce (nazwa, kod, miejsce w strukturze organizacyjnej, dane teleadresowe). Użytkownicy mają możliwość przeszukiwania danych poprzez fragment kodu lub nazwy jednostki. Baza jest dostępna również w SSL-VPN oraz bezpośrednio ze strony głównej.

W przypadku zauważenia błędów, nieścisłości lub brakujących danych w bazie jednostek prosimy o zgłaszanie uwag na adres bazajednostek@wum.edu.pl

 


 

Opublikowane: 2008.04.07

Warsztaty szkoleniowe na temat GLOBAL HEALTH

Biblioteka Główna zaprasza na prezentację i szkolenie osoby zainteresowane poznaniem nowej bazy bibliograficzo-abstraktowej GLOBAL HEALTH.


 

Opublikowane: 2008.04.04

Zdjęcia do identyfikatorów służbowych

Dział Fotomedyczny WUM wykonuje zdjęcia do identyfikatorów służbowych pracownikom zatrudnionym na terenie Kampusu Lindleya i w kampusie bazy pozostałej.


 

Opublikowane: 2008.02.26

3 akcja „Braterstwo krwi” – 11 kwietnia 2008 r.

W poprzednich dwóch akcjach „Braterstwo Krwi” oddaliśmy ponad 42 litry krwi, która pomogła wielu pacjentom. Trzecią akcję poboru krwi przeprowadzimy w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 11 kwietnia w piątek w godz. 9:00-14:00. Ambulans będzie zaparkowany przed Centrum Dydaktycznym. Kampanię informacyjną i organizację Akcji przeprowadzą kolejny raz studenci kierunku zdrowie publiczne. Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych do oddania 450 ml krwi, zarówno studentów jak i pracowników naszej Uczelni. Przyszłych krwiodawców prosimy o zjedzenie śniadania i przyniesienie dowodu osobistego.


 

Opublikowane: 2008.04.07

Przerwy w dostępie do Internetu

W dniu 8 kwietnia 2008 r. w godzinach 22:00-3:00 wystąpi przerwa w dostępie do Internetu na terenie Kampusu Banacha, w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i przy ul. Karowej.


 

Opublikowane: 2008.04.04

Prezentacja systemów informatycznych w Centrum Biostruktury

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem, jakie odbyło się 1 kwietnia, prezentacja systemów informatycznych zostanie powtórzona 9 kwietnia o godz. 11.00 w Sali im. Prof. Paszkiewicza w budynku Centrum Biostruktury ul. Chałubińskiego 5.


 

Opublikowane: 2008.03.28

Workflow – Elektroniczny Wniosek Zakupu

Dział Informatyki uruchomił system Workflow, który umożliwia składanie on-line wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zakupów usług i towarów. System zastąpi dotychczasowe wnioski papierowe.

 

Wnioski w systemie Workflow można wypełniać w oknie przeglądarki internetowej, czyli np. w Internet Explorer lub Mozzilla Firefox. Aby uzyskać dostęp do systemu, należy wpisać adres http://workflow.wum.edu.pl, a następnie podać dane użytkownika, czyli login i hasło z Centralnego Systemu Autoryzacji. Są to te same dane, za pomocą których użytkownik loguje się na swój komputer w sieci wewnętrznej WUM i które również otrzymały osoby upoważnione do korzystania z systemu Controllingu Finansowego.

Wniosek elektroniczny w systemie Workflow zastępuje dotychczasowe wnioski papierowe, które były wypełniane odręcznie na specjalnych formularzach.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych rubryk wniosek elektroniczny jest przesyłany natychmiast do działu kompetencyjnego i jeśli zostanie przez niego zaakceptowany rozpoczyna swoją drogę przez kolejne działy dokonujące weryfikacji i zatwierdzające wniosek. Wszystko odbywa się automatycznie, to znaczy zaakceptowanie wniosku na danym etapie oznacza natychmiastowe jego przesłanie do kolejnego działu.

Ogromnym ułatwieniem dla osoby wypełniającej wniosek jest bezpośredni dostęp do aktualnej informacji o środkach finansowych, jakimi w danej chwili dysponuje wnioskodawca. Dane te są na bieżąco pobierane z aplikacji Controllingu Finansowego. Wnioskodawca wpisuje szacowaną wartość zamówienia, a następnie wskazuje, z jakiego budżetu ten koszt ma być pokryty. Ma przy tym podgląd wszystkich budżetów, jakimi w danym momencie dysponuje. Po zatwierdzeniu kwoty i budżetu następuje automatyczne zablokowanie środków finansowych w określonej wysokości.

System Workflow jest również zintegrowany z bazą wszystkich użytkowników sieci intranetowej WUM. Dzięki temu, po zalogowaniu się do systemu, odpowiednie rubryki wniosku są automatycznie wypełniane informacjami o użytkowniku, pobieranymi z Centralnego Systemu Autoryzacji (imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa jednostki itp.).

Wnioskodawca w dowolnej chwili ma możliwość sprawdzenia, na jakim etapie znajduje się złożony przez niego wniosek. Może więc np. dowiedzieć się, na czyj podpis wniosek aktualnie czeka i jaką drogę dotychczas odbył.

W porównaniu z dotychczasowymi procedurami, system Workflow zapewnia o wiele szybszy i sprawniejszy przepływ wniosków. W trakcie kilku ostatnich tygodni system został gruntownie przetestowany w pionie jednostek administracyjnych. Praktyka pokazała, że średni czas obiegu wniosku przez wszystkie etapy zatwierdzania wyniósł zaledwie 1 dzień roboczy. To ponad 10 razy szybciej niż w przypadku wniosków papierowych!

Standardowo w systemie Workflow wnioski mogą składać te osoby, które mają upoważnienie do dysponowania środkami jednostki, czyli w większości przypadków kierownicy. Jednak system umożliwia delegowanie uprawnień na wyznaczone przez kierownika osoby.

System Workflow jest dostępny w sieci wewnętrznej WUM oraz poprzez specjalny portal SSL-VPN znajdujący się pod adresem https://ssl.wum.edu.pl. Po zalogowaniu się do tego portalu, użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do wewnętrznych aplikacji WUM i naukowych baz danych.

Jednocześnie informujemy że we wtorek, 1 kwietnia 2008 r., o godz. 12:00 w Auli Centrum Dydaktycznego odbędzie się szkolenie z systemu Workflow oraz prezentacja innych systemów i zasobów informatycznych dostępnych w WUM. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy! Wstęp wolny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt workflow@wum.edu.pl

 

 


 

Opublikowane: 2008.03.28

Prezentacja systemów i zasobów informatycznych WUM

Dział Informatyki serdecznie zaprasza na pokaz systemów i zasobów informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pokaz odbędzie się w najbliższy wtorek, 1 kwietnia, o godz 12:00 w Auli Centrum Dydaktycznego. Najważniejszym tematem będzie system Workflow zastępujący papierowy wniosek w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Oprócz tego zostaną przedstawione inne systemy i zasoby informatyczne uczelni, m.in. zdalny dostęp do naukowych baz danych, controling finansowy (informacja o posiadanych środkach finansowych), wifi (sieć bezprzewodowa).


 

Opublikowane: 2008.03.25

Zdjęcia do legitymacji służbowych
pracowników kampusu Lindleya

Zdjęcia pracowników zatrudnionych na terenie kampusu Lindleya będą wykonywane w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2008 r. w godz. 9.00-13.00 w Anatomicum, w Zakładzie Anatomii Prawidłowej (pracownia foto – suteryna) oraz w dniach 7 kwietnia – 11 kwietnia w godz. 9.00-13.00 w Domu Medyków, ul. Oczki 5 (II piętro, sala 202).


 

Opublikowane: 2008.01.17

Serwisy internetowe dla jednostek AM

Biuro Informacji i Promocji we współpracy z Działem Informatyki rozpoczęło akcję zakładania stron internetowych dla jednostek, które nie posiadają jeszcze serwisów www. Równolegle do domeny am.edu.pl przenoszone są strony jednostek funkcjonujące w starej i wycofywanej obecnie domenie amwaw.edu.pl.


 

Opublikowane: 2007.12.31

Zmiana nazwy banku obsługującego AM

Aktualna nazwa banku brzmi:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (skrót Bank Pekao S.A.)
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
SWIFT: PKOPPLPW
Dotychczasowe numery rachunków bankowych nie uległy zmianie.


 

Opublikowane: 2008.01.29

Kurs języka angielskiego dla pracowników

 

Dział Personalny we współpracy z Centrum Oświatowym Akademos organizuje dla pracowników pilotażowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym.


 

Opublikowane: 2008.03.05

Przerwa w działaniu telefonów i sieci komputerowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 marca 2008 r. (sobota) w godzinach 8:00 - 13:00 wystąpi przerwa w działaniu telefonów i sieci komputerowej na drugim piętrze budynku Rektoratu. Przerwa ta związana jest z koniecznością rozbudowy węzła dystrybucyjnego sieci komputerowej i telefonicznej na tym piętrze. Po zakończeniu prac łączność zostanie przywrócona. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.03.12

Wyjazd na narty do Jeleśni i Korbielowa

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz AZS AM zapraszają na wyjazd w dniach 4-6 kwietnia do Jeleśni i Korbielowa. Koszt wyjazdu to 200 zł, w tym: przejazd autokarem, noclegi w pensjonacie „Maria” i „Hanna”, wyżywienie i wieczór w Karczmie z występem kabaretu „Baca” i tańcami. Możliwe jest wypożyczenie sprzętu narciarskiego na miejscu (narty od 15 zł za dzień) oraz nauka jazdy na nartach. Wpłaty w Studium przy ul. Trojdena 2.


 

Opublikowane: 2008.03.28

Prezentacja systemów i zasobów informatycznych WUM

Dział Informatyki serdecznie zaprasza na pokaz systemów i zasobów informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pokaz odbędzie się w najbliższy wtorek, 1 kwietnia, o godz 12:00 w Auli Centrum Dydaktycznego. Najważniejszym tematem będzie system Workflow zastępujący papierowy wniosek w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Oprócz tego zostaną przedstawione inne systemy i zasoby informatyczne uczelni, m.in. zdalny dostęp do naukowych baz danych, controling finansowy (informacja o posiadanych środkach finansowych), wifi (sieć bezprzewodowa).


 

Opublikowane: 2008.01.29

Darmowy dostęp do bazy UpToDate

Od dnia 20 stycznia 2008 r. przez kolejnych 60 dni pracownicy Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha mogą bezpłatnie korzystać z bazy UpToDate.


 

Opublikowane: 2008.02.26

Wyjazd na narty

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS Akademii Medycznej w Warszawie serdecznie zapraszają niepalących studentów i pracowników na wyjazd narciarski do Val di Fiemme we Włoszech w okolice trzech stacji narciarskich: Cavalese –Alpe, Cermis, Predazzo-Oberegen oraz Bellamonte – Alpe Lusia.


 

Opublikowane: 2008.03.12

Druk wizytówek służbowych z nową nazwą uczelni

W związku ze zmianą nazwy Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny, Biuro Informacji i Promocji do 14 marca przyjmuje wnioski w sprawie druku wizytówek służbowych z nową nazwą.

 

Osoby, które dotychczas nie wyrabiały sobie wizytówek służbowych w Biurze Informacji i Promocji, muszą wypełnić wniosek, który znajduje się na stronie biura. Wcześniej prosimy o zapoznanie się z zasadami wyrabiania wizytówek służbowych.

Osoby, które wyrabiały już wizytówki w Biurze Informacji i Promocji, powinny wypełnić we wniosku tylko rubryki dotyczące ilości wizytówek, odpłatności i wersji językowej, a także te rubryki, w przypadku których nastąpiła zmiana danych. Do takiego wniosku należy podpiąć dotychczasową wizytówkę.

Każdy wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę, a także zawierać podpis kierownika danej jednostki (jeśli wnioskodawca nie jest jej kierownikiem).

Wnioski w pierwszej partii przyjmowane będą do piątku, 14 marca 2008 r., włącznie.

Uwaga! Ponieważ nowe wizytówki drukowane są w związku ze zmianą nazwy uczelni, każdemu pracownikowi uczelni przysługuje nieodpłatnie 100 szt. wizytówek, niezależnie od tego, kiedy ostatni raz zamawiał je w Biurze Informacji i Promocji (jednak każda dodatkowa setka jest płatna – na zamówienie wewnętrzne). Kierownikom jednostek przysługuje nielimitowana liczba bezpłatnych wizytówek.

Szczegółowe zasady wyrabiania wizytówek służbowych są opisane na stronie Biura Informacji i Promocji.

 


 

Opublikowane: 2008.03.12

Wymiana pieczątek firmowych i tablic informacyjnych

 

W związku ze zmianą z dniem 22 marca 2008 r. nazwy Akademia Medyczna w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny, uprzejmie informujemy, że:

 • Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 25/2008 oraz zarządzeniem Kanclerza nr 103/2008, aby otrzymać pieczątki z nową nazwą uczelni, jednostki organizacyjne muszą złożyć wypełnione zamówienie wewnętrzne (załącznik nr 2 do zarządzenia Kanclerza) do Sekcji Rektorat. Zamówienia są przyjmowane w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. 209 w budynku Centrum Dydaktycznego przy ul. ks. Trojdena 2a.

 • Jeden komplet pieczątek jest wyrabiany na koszt uczelni. Komplet ten obejmuje:
  a) 1 pieczątkę nagłówkową uczelni,
  b) 1 pieczątkę jednostki,
  c) 1 pieczątkę kierownika instytutu, katedry, kliniki, zakładu.

 • Pozostałe pieczątki będą realizowane na koszt jednostek zamawiających. Dlatego w przypadku zamawiania innych pieczątek, niż wymienione powyżej, na zamówieniu wewnętrznym należy wpisać źródło finansowania oraz dokonać odpisu środków, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia Kanclerza. Odpisu środków dokonuje Dział Kontroli i Analiz Kosztów.

 • Wymieniane będą tablice informacyjne zawierające starą nazwę uczelni, zlokalizowane na budynkach i wewnątrz budynków. Wszystkie nowe tablice przygotowywane będą według standardowego wzoru urzędowego. Wnioski o wykonanie nowych tablic należy zgłaszać do właściwego terytorialnie kampusu. Tablice wymieniane będą na koszt uczelni.

 • W przypadku, gdy jednostka zamówi na zewnątrz uczelni nowe pieczątki lub tablice poza obowiązującą procedurą, uczelnia nie będzie refundowała kosztów takiego zamówienia.

Pieczątki z nazwą Akademia Medyczna w Warszawie muszą być zdane po 21 marca 2008 r. do Sekcji Rektorat.

Zobacz również:

 • Zarządzenie Rektora nr 25/2008 z 10 marca 2008 r. w sprawie pieczęci urzędowych, pieczątek, pieczątek nagłówkowych, podpisowych i administracyjnych, w tym stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jej pracowników, a także tablic jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tj. instytutów, katedr, klinik, zakładów, samodzielnych pracowni – umieszczanych na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach budynków, w których w/w jednostki się znajdują.

 • Zarządzenie Kanclerza nr 103/2008 z 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek, pieczątek nagłówkowych, podpisowych i administracyjnych oraz stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również jej pracowników pod nazwą „Tryb i zasady zamawiania i wyrabiania pieczątek” oraz wprowadzenia wzoru formularza „Zamówienia wewnętrznego na wykonanie pieczątek”.

 


 

Opublikowane: 2008.03.12

Finansowanie projektów

Biuro Projektów i Dział Współpracy z Zagranicą zapraszają do zapoznania się z informacjami na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i programów zagranicznych na realizację projektów infrastrukturalnych,
badawczo-rozwojowych, z zakresu dydaktyki oraz informacjami dotyczącymi staży i stypendiów zagranicznych.


 

Opublikowane: 2008.03.04

Teatr Akademii Medycznej zaprasza

Teatr Akademii Medycznej w Warszawie pod patronatem prof. Piotra Zaborowskiego Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych zaprasza na spektakl „Pułapka na samotnego mężczyznę” według powieści Roberta Thomasa. Spektakt odbędzie się we wtorek, 11 marca 2008 r., o godz. 19:00, w Klubie Medyka przy ul. Oczki 5. Wstęp wolny.


 

Opublikowane: 2008.03.03

Awaria plotera w Biurze Informacji i Promocji

Uprzejmie informujemy, że przedłuża się awaria plotera w Biurze Informacji i Promocji, na którym drukowane są plakaty na potrzeby jednostek i organizacji studenckich.


 

Opublikowane: 2008.03.10

Spotkanie Kanclerza z kierownikami jednostek

Spotkanie Kanclerza z Kierownikami jednostek administracyjnych odbędzie się
11 marca 2008 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Senatu.

Opublikowane: 2008.01.15

Kalendarze firmowe dla jednostek AM

Biuro Informacji i Promocji dysponuje jeszcze ograniczoną liczbą kalendarzy firmowych na 2008 rok. Dostępne są: kalendarze książkowe, kalendarze trójdzielne naścienne, kalendarze plakatowe, kalendarze plannery naścienne, kalendarze nabiurkowe trójkątne oraz kalendarze plannery nabiurkowe.
Kalendarze dystrybuowane są na zasadzie rozliczeń wewnętrznych ze środków za 2008 rok. Formularz zamówienia wewnętrznego można pobrać ze strony Biura Informacji i Promocji.


 

Opublikowane: 2008.02.05

Kurs „Przysposobienie pedagogiczne 2008”

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia zaprasza pracowników uczelni i słuchaczy studiów doktoranckich na kurs „Przysposobienie pedagogiczne 2008”, organizowany pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych AM.


 

Opublikowane: 2008.02.07

Przenosiny Działu Nauki

Informujemy, iż w dniu 8 lutego 2008 r. odbędzie się przeprowadzka części Działu Nauki z pok. 309. W związku z tym pracownicy Działu proszą o wstrzymanie się w tym dniu od załatwiania wszelkich spraw w tej jednostce. Z kolei w dniach 11-15 lutego 2008 r. pracownicy Działu Nauki tymczasowo będą przeniesieni do pokoju 426. W tych dniach mogą wystąpić problemy z łącznością telefoniczną i internetową, za które przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż od 18 lutego personel z pok. 309 będzie urzędował już na stałe w pok. 427. Numery telefonów i adresy mailowe nie ulegają zmianie.


 

Opublikowane: 2008.02.08

Wnioski o nagrody Ministra Zdrowia

Informujemy, że ze względu na narzucone ograniczenia terminowe, wnioski o nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2007 można składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2008 r.


 

Opublikowane: 2008.02.26

Dzień Informacyjny: pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych i programów zagranicznych

Biuro Projektów oraz Dział Współpracy z Zagranicą zapraszają 29 lutego na Dzień Informacyjny, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i programów zagranicznych na infrastrukturę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, a także badania, szkolenia i staże zagraniczne pracowników AM. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.


 

Opublikowane: 2008.02.26

Przygotowania do wprowadzenia nowej centrali telefonicznej

W najbliższym czasie zostanie zainstalowana nowa centrala telefoniczna obsługująca numery 9-cyfrowe. Wszystkie jednostki użytkujące obecnie 3-cyfrowe numery końcowe (wewnętrzne) otrzymają numery 4-cyfrowe. W związku z tym każda jednostka uczelni jest zobligowana dostarczyć do Biura Eksploatacji AM informację na temat posiadanych linii telefonicznych, a także złożyć zapotrzebowanie na nowe linie.


 

Opublikowane: 2008.02.14

Awaria plotera w Biurze Informacji i Promocji

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła poważna awaria plotera w Biurze Informacji i Promocji, na którym drukowane są plakaty na potrzeby jednostek i organizacji studenckich. Jak zapewnia serwis firmy Canon, awaria powinna zostać usunięta najpóźniej do 21 lutego.


 

Opublikowane: 2008.02.05

Warsztaty szkoleniowe na temat SCOPUS

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie zaprasza wszystkich użytkowników bazy bibliograficzo-abstraktowej SCOPUS na warsztaty szkoleniowe w dniu 14 lutego.


 

Opublikowane: 2008.02.04

Abonament RTV

Przypominamy, że opłaty abonamentowe RTV za odbiorniki radiowe i telewizyjne eksploatowane w pomieszczeniach lub zamontowane w pojazdach AM dokonywane są nie przez jednostki, lecz przez kampusy. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z kierownictwem właściwego kampusu.

Opublikowane: 2008.02.08

Przerwy w dostawie sieci w budynku na ul. Miodowej

NASK, dostawca Internetu dla AM, przesłał do uczelni informację, że w nocy z 8 na 9 lutego 2008 r. w godzinach od 00:01 do 04:00 będą miały miejsce prace planowe w sieci NASK w ramach, których będzie wykonywany upgrade software’u Radiowej Stacji Bazowej Warszawa-WTT (sektor wschodni i północny). W związku z powyższym w tym czasie wystąpią kilkuminutowe przerwy w świadczonej przez NASK usłudze dostawy sieci dla jednostek AM przy ul. Miodowej 18. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.01.09

Nauka jazdy na nartach ze SWFiS

Wszystkich, którzy jeszcze nie umieją jeździć na nartach oraz tych, którzy już się zakochali w „białym szaleństwie”, zapraszamy na wyjazd do Korbielowa w dniach
3-10 lutego. Uwaga: jeździmy na stokach Pilska, gdzie nie ma ryzyka braku śniegu!

Zapewniamy dojazd autokarem (spod budynku Rektoratu) do pensjonatu i pod wyciąg, noclegi w pokojach z łazienkami, urozmaicone śniadania i obiadokolacje (również wegetariańskie). W programie pobytu zajęcia z tańca oraz zwiedzanie zabytkowej XVIII-wiecznej karczmy. Kosz wyjazdu: 620 zł.

Dla chętnych: zajęcia z instruktorami ze szkoły SPORT-OSICKI, posiadającej licencję do szkoleń instruktorskich PZN. Zajęcia będą się odbywać codziennie w grupach po
6-7 osób (3 godziny dziennie). Koszt: 150 zł.

Prosimy o wpłacanie zaliczki w wysokości 100 zł w sekretariacie SWFiS przy ul. Ks. Trojdena 2, ponieważ chcemy w tym tygodniu zamknąć listę. Zapraszamy!


 

Opublikowane: 2008.01.22

Okresowe problemy z dostępem do Internetu

 

Dział Informatyki otrzymał dzisiaj informację od Działu Sieciowego ICM UW – dostawcy Internetu m.in. dla jednostek AM w Kampusie Banacha, przy ul. Karowej i Krakowskie Przedmieście – iż w w środę, 30 stycznia 2008 r. w godzinach 22:00-3:00 odbędą się prace w węzłach sieci szkieletowej UW. W trakcie prac kilkakrotnie wystąpią krótkie (do 5 minut) przerwy w łączności z sieciami przyłączonymi do kampusów: Hoża, Ochota, Szturmowa oraz z Internetem. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.01.31

Okresowe problemy z dostępem do Internetu

 

Dział Informatyki otrzymał dzisiaj poniższą informację od firmy NASK – dostawcy Internetu m.in. dla jednostek AM na Wolskiej i Stępińskiej:

W nocy 3/4 lutego 2008 r. w godzinach 00:01-04:00 będą miały miejsce prace planowe w sieci NASK, w ramach których będzie wykonywany upgrade software'u Radiowej Stacji Bazowej, Warszawa-WTT (sektor zachodni i południowy). W związku z powyższym w tym czasie wystąpią kilkuminutowe przerwy w świadczonej przez nas usłudze. Dotyczy lokalizacji:

 • Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytnicznych, Warszawa, ul. Wolska 37
 • Szpital Czerniakowski, Warszawa, ul. Stępińska 19

Za utrudnienia, jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy.


 

Opublikowane: 2008.02.05

Zdjęcia do legitymacji pracowniczych

W związku z obowiązkiem wykonania zdjęć do legitymacji służbowych dla wszystkich pracowników Akademii Medycznej w Warszawie, Dział Fotomedyczny informuje, że zdjęcia pracowników zatrudnionych w szpitalu przy ul. Banacha 1a oraz pozostałych pracowników z Kampusu Banacha wykonywane do dnia 8 lutego 2008 r. w godzinach 9:00-12:00 w Dziale Fotomedycznym, blok E, II piętro, pokój 2314. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.


 

Opublikowane: 2008.01.29

Okresowe wyłączenie głównego zasilania

W związku z wymianą bezpiecznika w stacji PZO 15 kV w Kampusie Banacha konieczne jest wyłączenie głównego zasilania w dniu 30 stycznia 2008 r. (środa) o godzinie 7:00. Przerwa w dopływie prądu potrwa od godz. 7:00 do godz. 8:00. W tym czasie uprzejmie prosimy o niekorzystanie z systemów informatycznych AM w Kampusie Banacha. Zanik zasilania w trakcie pracy w systemie informatycznym może spowodować utratę danych. Za utrudnienia przepraszamy.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter