Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2014

Rejestracja potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych

Fudnacja DKMS we wspłópracy z Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnika Warszawska, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej zapraszają do udziału w akcji "Dwa wymazy & do bazy" i zarejestrowaniu się jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych.

Rejestracja odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. w godz. 11.00 - 18.00 na terenie Centrum Dydaktycznego WUM (ul. ks. Trojdena 2a, hol na parterze) oraz w Collegium Anatomicum (ul. Chałubińskiego 5, hol na I piętrze).

 

7. Warszawski Maraton Fitness

23 listopada o godz. 11.00 startuje kolejna edycja Warszawskiego Maratonu Fitness! Tradycyjnie, wydarzenie odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekracji Polna przy ul. Polnej 7a.

Dla miłośników fitnessu instruktorzy przygotowali różnorodne zajęcia, łączące wiele dyscyplin sportowych (Aerobox, Power Dance, Choreo Step, Step 3/4, Interval Training, Zumba, Pilates, Stretching, Aqua Aerobic, Aqua Zumba). Gwiazdą tej edycji Maratonu będzie Katarzyna Żychlińska - instruktor i szkoleniowiec IFAA (poprowadzi ćwiczenia z Aeroboxu). Ponadto studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przygotują stoiska, przy których będzie można skorzystać z porad prozdrowotnych. Studenci dietetyki udzielą wskazówek żywieniowych i sprawdzą procentową zawartość tkanki tłuszczowej, studenci fizjoterapii przeprowadzą ocenę funkcjonalną według FMS (Functional Mouvment Screen), zaproponują ćwiczenia na ewentualne dysfunkcje narządu ruchu, poinstruują jak wykonywać cwiczenia na ,,bóle kręgosłupa'' i programować trening sportowy. Będzie można również skorzystać z masażu na zmeczone mięśnie, a także z metody terapetucznej - Kinesiology Taping.

Aby wziąć udział w Maratonie należy zarejestrować się na stronie www.maratonfitness.pl lub na miejscu - już w dniu wydarzenia, w godzinach 10.00 – 15.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Impreza wspierana jest przez M.St. Warszawę, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz partnerów prywatnych: Calypso, Be Active, Pretty Fitty, JTB Poland, Fit.pl.


Organizator: Anna Lipka 504 762 507 anialipka@gmail.com AZS WUM

O AKCJI: Warszawski Maraton Fitness, organizowany przez instruktorów i studentów Warszawskiego Uniwersutetu Medycznego przy współpracy z AZS Środowisko Warszawa, to cykliczna impreza sportowa dedykowana wszystkim warszawiakom. Wydarzenie gromadzi coraz większą rzeszę uczestników – wiosenny rekord to blisko 1000 osób. Korzenie Warszawskiego Maratonu Fitness sięgają niewielkich amatorskich konwencji fitness „Health University”, które liczyły od 50 do 100 uczestników. Dziś jest to duża impreza sportowa, która ma za sobą występy znanych i cenionych instruktorów fitness, jak: Tomasz Zamiela, Tomasz Kostro, Patrycja Ryjak, Krystian Gronek, Tomasz Choiński, Miłosz Wajcht.

 

Złożenie informacji o substancjach rakotwórczych i mutagennych - informacja dla kierowników naukowo-dydaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 r., poz. 890) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Dział Ochrony Pracy i Środowiska WUM zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza informacyjnego:

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

W przypadku, kiedy w jednostce nie stosuje się czynników rakotwórczych i/lub mutagennych, Dział Ochrony Pracy i Środowiska prosi o wypełnienie oświadczenia.

Zarówno formularz informacyjny, jak i oświadczenie należy złożyć w siedzibie Działu przy ul. Oczki 3 (piętro I, pokoje 3,4,5) do dnia 15 grudnia 2014 roku.

Informację należy opracować na podstawie:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.2012r. poz. 890)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

II seminarium szkoleniowe "Dydaktyka Szkoły Wyższej"

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia zapraszają na objęte patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, drugie seminarium szkoleniowe z cyklu „Dydaktyka Szkoły Wyższej” pod tytułem "Obsługa wirtualnej platformy egzaminów elektronicznych Ask Systems". Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2014 r. w sali seminaryjno-komputerowej nr 6 w CBI, godzina rozpoczęcia 09.30.

Podczas seminarium zostaną omówione aspekty dotyczące zasad konstruowania i przeprowadzania egzaminów testowych, analizy wyników, technik pomiaru osiągniętych efektów kształcenia. Zaprezentowana zostanie również wirtualna platforma egzaminów elektronicznych. Szczegółowy program do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz program znajdują się pod adresem: http://egzaminy.wum.edu.pl/content/ii-seminarium-szkoleniowe-dydaktyka-szkoly-wyzszej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. Do tej pory umieściło w nim swoje prace 3267 autorów. Łącznie znajduje się w nim ponad 5000 publikacji naukowych. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

Repozytorium dostępne jest pod adresem: http://depot.ceon.pl/

UTRUDNIENIA PARKINGOWE NA TERENIE KAMPUSU BANACHA W DN. 5 LISTOPADA BR.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowaną wizytą Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej w siedzibie naszej Uczelni w dniu jutrzejszym. tj. 5 listopada br. ograniczona zostanie liczba dostępnych miejsc parkingowych, a także wystąpią utrudnienia w ruchu samochodów na terenie Kampusu Banacha.

Przypominamy także o utrudnieniach związanych z pracami drogowymi wzdłuż budynku Apteki Szpitalnej (blok "F" SP CSK), które rozpoczęły się 3 listopada 2014 r. Ich realizacja związana jest z budową Szpitala Pediatrycznego WUM.

Nagrody za najlepsze projekty realizowane przez studentów lub doktorantów – StRuNa 2014

Zespół Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” zaprasza do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego Konkursu StRuNa, którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji. Konkurs jest częścią Programu StRuNa, polegającego na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.

W konkursie StRuNa pzyznaną zostane nagrody w 5 kategoriach: „Projekt Roku 2014”, "Koło Naukowe Roku 2014”, „Wyprawa Roku 2014”, „Konferencja Roku 2014” oraz „Opiekun Roku 2014”. Warunek: zgłaszane do konkursu projekty i działania muszą być w całości lub w istotnej części zrealizowane między 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku.

Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem strony www.struna.edu.pl do 17 listopada 2014 roku (poniedziałek), do godziny 23.59.

Formularze konkursowe dostępne pod adresami:
- Projekt Roku 2014 - http://struna.edu.pl/projekt-roku.html
- Koło Naukowe Roku 2014 - http://struna.edu.pl/kolo-roku.html
- Wyprawa Roku 2014 -  http://struna.edu.pl/wyprawa-roku.html
- Konferencja Roku 2014 -  http://struna.edu.pl/konferencja-roku.html
- Opiekun Naukowy Roku 2014 - http://struna.edu.pl/opiekun-roku.html

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu: https://www.facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa
Więcej informacji na temat StRuNa: https://www.facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter