Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2012

Immatrykulacja studentów na II Wydziale Lekarskim

W poniedziałek, 8 października br., odbyła się uroczysta Immatrykulacja II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii. Formułę ślubowania złożyło prawie 400 studentów rozpoczynających edukację na tym wydziale.

Msza Święta na początek roku akademickiego

Dorocznym już zwyczajem uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5, która odbyła się 4 października 2012 roku.

Nominacje profesorskie

3 października 2012 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Nauki o Zdrowiu

We wtorek, 2 października 2012 roku, odbyła się uroczysta Immatrykulacja doktorantów i studentów I-ego roku Wydziału Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki. Przyszli magistrowie kierunków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne odebrali indeksy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po VI Festiwalu Nauki na Wydziale Farmaceutycznym WUM

Między 21 a 30 września 2012 r. wszyscy mogli stać się uczestnikami Festiwalu Nauki w Warszawie, a na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha 1. imprezy odbywały się 22 i 24 września. Spotkanie na Wydziale odbywa się corocznie od 1997 roku, dając dowód na to, że nasza Uczelnia chętnie bierze udział inicjatywach naukowo-edukacyjnych.

Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym

27 września 2012 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Immatrykulacja studentów I roku kierunków farmacja i analityka medyczna oraz doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości wzięły udział nowe Władze dziekańskie, zaprzysiężone 31 sierpnia br.

Festiwal Aktywności Ruchowych dla seniorów

25 września br. w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w stołecznym Centralnym Ośrodku Sportu ,,TORWAR" odbył się Festiwal Aktywności Ruchowych dla seniorów. W wydarzeniu udział wzięli Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Festiwal Nauki 2012 na Wydziale Farmaceutycznym

W tym roku już po raz 16. Wydział Farmaceutyczny WUM organizuje szereg imprez w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki. Dowiemy się m.in., jaką rolę w diecie spełnia pszenica, co jest gorsze: alkohol czy kannabinoidy, jak zmierzyć poziom witaminy C w prostym teście, co grozi alergikom i jak się bronić, jak herbaty owocowe zmiatają wolne rodniki. Ponadto w pokazach z aktywnym uczestnictwem gości pracownicy Wydziału zaprezentują biologiczne metody określania czystości wody, zasady biotechnologicznej hodowli roślin leczniczych i modelowanie komputerowe leków. Wszystkie imprezy odbywają się przy ul. Banacha 1 w Warszawie w sobotę 22 i poniedziałek 24 września 2012. Koordynatorami są dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki i dr Andrzej Zimniak. Szczegółowy program znajduje się na stronach internetowych:

http://www2.wum.edu.pl/~axzimni/festiwal/12program.html oraz
http://www.festiwalnauki.edu.pl/

Festiwal Nauki w Jabłonnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

W ramach XVI Festiwalu Nauki, 15 i 16 września br. odbył się Festiwal Nauki 2012 Jabłonna, w którym wzięło udział ponad 30. współorganizatorów, m.in. instytuty Polskiej Akademii Nauk, wyższe uczelnie i jednostki badawcze. Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowany był przez: dr Marię Turos z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny oraz studentów zrzeszonych w organizacji EMSA - Oddział Warszawa.

Warszawski Salon Maturzystów 2012

W dniach 13 i 14 września br., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbyła się kolejna edycja Warszawskiego Salonu Maturzystów. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Wydarzenia był Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk, który pełni funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

Otwarcie zmodernizowanej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

5 września 2012 roku, po generalnym remoncie i rozbudowie, otwarto Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowaną w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Krawczyk – Rektor naszej Uczelni, Aleksander Sopliński – Wiceminister Zdrowia, prof. Janusz Wyzgał – Dyrektor Lecznicy oraz Kierownik Kliniki prof. Piotr Pruszczyk. Klinikę poświęcił Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter