Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2012

Uroczyste przekazanie władzy

1 września 2012 roku rozpoczęła się nowa, czteroletnia kadencja władz rektorskich i dziekańskich. 31 sierpnia w Sali Senatu odbyło się posiedzenie Senatów kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016, podczas którego ustępujący członkowie władz przekazali symbolicznie władzę swoim następcom.

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Komisja Europejska zawarły umowę o dofinansowanie projektu BASTION

W czwartek, 30 sierpnia br., Warszawski Uniwersytet Medyczny i Komisja Europejska zawarły umowę o dofinansowanie projektu BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology), który był zgłoszony w konkursie 7. Programu Ramowego REGPOT 2012-2013. Wniosek projektowy został wysoko oceniony przez grupę ekspertów. Otrzymał 14,5 punktu na 15 możliwych.

Odsłonięcie tablic w gmachu Medycyny Teoretycznej

28 sierpnia 2012 roku w budynku Medycyny Teoretycznej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie zostały odsłonięte tablice upamiętniające działalność Katedr i Zakładów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (do 1949 roku Uniwersytetu Warszawskiego) oraz ich twórców i kierowników w latach 1916-2012. Tablice odsłonili wspólnie Rektorzy: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow i prof. Marek Krawczyk wraz z byłym Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego prof. Piotrem Węgleńskim i byłymi Dziekanami I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni: prof. Zbigniewem Szreniawskim i prof. Andrzejem Trzebskim.

Pożegnanie ŚP. prof. dr. hab. n. med. Artura Czyżyka

20 lipca 2012 roku w Kościele Najświętszego Zbawiciela pożegnaliśmy  prof. dr. hab. n. med. Artura Czyżyka - Prorektora ds. Klinicznych naszej Uczelni w latach 1972-1975, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1970-1972, w latach 1951-1997 związanego z III Kliniką Chorób Wewnętrznych (od 1976 noszącą miano Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii), jej Kierownika w latach 1968-1997.

Wyróżnienia Fundacji Rektorów Polskich

Fundacja Rektorów Polskich obchodzi Jubileusz X-lecia istnienia. Z tej okazji 13 lipca 2012 roku odbyła się Sesja Jubileuszowa, podczas której wręczono wyróżnienia Fundacji. W gronie uhonorowanych znalazł się Rektor naszej Uczelni - prof. Marek Krawczyk.

Rozstrzygnięcie IX edycji programu TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki ostatniej, 9 edycji programu TEAM, którego celem jest finansowanie najlepszych polskich zespołów naukowych realizujących innowacyjne projekty badawcze w dziedzinach Bio, Info, Techno. Jednym z sześciu laureatów tego prestiżowego programu jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czepkowanie absolwentek kierunku położnictwo

6 lipca w Auli Centrum Dydaktycznego uroczyste ślubowanie złożyły położne - absolwentki studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu. Po wygłoszeniu słów przysięgi studentki nałożyły czepki z czerwonym paskiem - symbol zawodu położnej.

Nominacje profesorskie

W piątek, 29 czerwca br., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych”

Dwusemestralne studia skierowane były do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim medycznych, przyrodniczych, technologii żywienia, pracowników gastronomii i żywienia zbiorowego oraz propagatorów oświaty zdrowotnej. Ich celem było uzupełnienie, doskonalenie i pogłębienie wiedzy na temat najczęstszych chorób wewnętrznych, metabolicznych i nowotworowych, w tym głównie cukrzycy i otyłości oraz zasady żywienia w tych chorobach.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter