Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum 2012

Nowy RTG UROSKOP w naszej Katedrze

9 marca 2012 roku w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się uroczysta inauguracja nowoczesnego systemu RTG UROSKOP Omnia.

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011

Pod koniec lutego i w pierwszych dniach marca rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Idea konkursu zakłada wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych talentów Wydziału. Jego organizatorem był tradycyjnie Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierany przez Władze Uczelni oraz Władze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

We wtorek, 6 marca 2012 roku, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Ośrodek Przetwarzania Informacji zawarły umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. Ze strony Uczelni umowę podpisał Rektor prof. Marek Krawczyk, zaś ze strony Ośrodka Dyrektor dr Olaf Gajl.

Konferencja „Ciało czy umysł – choroby psychosomatyczne”

3 marca w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Choroby psychosomatyczne – ciało czy umysł?”. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe „Alveolus” Przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM przy współpracy z Gastroenterologicznym Kołem Naukowym Przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM oraz Studenckim Kołem Naukowym Przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM. Patronat nad wydarzeniem objął Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus oraz Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM – prof. Ryszarda Chazan.

XVII Salon Edukacyjny „PERSPEKTYWY 2012”

W czwartek, 1 marca 2012 o godzinie 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki, nastąpiło oficjalne otwarcie XVII Salonu Edukacyjnego „Perspektywy 2012”. Było to cykliczne wydarzenie, organizowane z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, podczas którego wszyscy gimnazjaliści i licealiści mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć prezentację szkół średnich i wyższych oraz zdobyć informacje na temat warunków rekrutacji. Wśród wystawców znalazł się również Warszawski Uniwersytet Medyczny ze swoją ofertą edukacyjną.

Wykład pt. „Etyka lekarska”

29 lutego odbył się drugi wykład, z cyklu 10 prelekcji prawno-medycznych, pt. „Etyka lekarska”. Organizatorami spotkań są EMSA i ELSA Warszawa, a przedsięwzięcie objęte jest patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM prof. dr hab. Marka Kulusa.

I etap finału XLVIII Konkursu Prac Magisterskich

24 lutego odbył się I etap finału XLVIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/11. W Sesji Plakatowej wzięli udział laureaci I etapu Konkursu.

Warsztaty Taneczne AZS WUM

25 lutego br. w studenckim Klubie Medyk odbyły się już po raz drugi Warsztaty Taneczne organizowane przez Klub Uczelniany AZS WUM. Czytaj dalej »

Pierwszy zabieg przezskórnej implantacji zastawki aortalnej na nowej sali hybrydowej Centralnego Szpitala Klinicznego WUM

W dniu 22 lutego 2012 odbył się pierwszy zabieg przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (ang. TAVI, transcatheter aortic valve implantation) na nowootwartej operacyjnej sali hybrydowej Centralnego Szpitala Klinicznego WUM. Przeprowadzono go u 78-letniej chorej z wysokim ryzykiem klasycznego zabiegu operacyjnego. Głównymi operatorami byli dr Janusz Kochman i dr Zenon Huczek.

I semestr 2011/ 12 zakończony

Zakończył się I semestr zajęć na Uniwersytecie Dzieci w Warszawie w roku akademickim 2011/12. W ciągu minionego półrocza przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym przeprowadziliśmy 18 warsztatów i 2 wykłady dla studentów w wieku 6-13 lat.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter