Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowy konkurs w Programie PATENT PLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w ramach programu Patent Plus. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet programu to 40 mln, z czego w pierwszym konkursie do dyspozycji beneficjentów będzie 10 mln zł.

W I konkursie programu Patent Plus maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys zł. Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2013 r. Wsparcie w programie może zostać udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

Etap I:

·analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;
·badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
·strategii komercjalizacji wynalazku.

Etap II:

·zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC;
·zgłoszenia wynalazku w trybie PCT;
·realizację fazy krajowej zarówno w EPC jak i PCT.

Wniosek może obejmować działania zarówno w ramach etapu I jak i etapu II, lub wyłącznie etapu II.

· Uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, osoby fizyczne – mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów do 90% kwalifikowanych;

· MŚP: zgodnie z § 28, 29 i 30 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.10.2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Więcej na stronie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter