Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Projekt „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS”

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stworzyło projekt systemowy pn. „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS”, który będzie realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki. Do uczestnictwa w nim zaproszeni zostali pracownicy najbardziej innowacyjnych polskich uczelni oraz instytutów, prowadzących badania naukowe, którzy otrzymają możliwość staży w najbardziej innowacyjnych jednostkach badawczych na świecie.

W ramach projektu SIMS 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich instytucjach wyjedzie na około miesięczne staże zagraniczne do renomowanych uniwersytetów zarządzających dużą infrastrukturą badawczą lub firm i instytutów badawczych wysokich technologii. Dodatkowo stażyści wraz z 60 osobami wspierającymi dane projekty badawcze w zakresie finansów, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, będą mogły skorzystać z profesjonalnych usług doradczych i otrzymać wsparcie na zasadzie mentoringu i spersonalizowanych szkoleń na terenie Polski. 

Partnerami programu są m. in. ośrodki naukowo-badawcze, wchodzące w skład Towarzystwa im. Fraunhofera w Niemczech, a także Europejska Organizacja Badań Jądrowych – CERN, IBM, Philips, Intel oraz Samsung.

Rekrutacja do projektu SIMS trwa do 7 lipca 2013 roku.

Rejestracja na staże w jednostkach zagranicznych: www.projektsims.eu/intern/register

Więcej informacji o projekcie: www.projektsims.eu/pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter