Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs na dofinansowanie programów rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie programów rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie ponadnarodowych programów współpracy międzynarodowej, obejmujących m.in.:

  • przygotowanie i realizację nowych kierunków dla studentów i doktorantów oraz zmodernizowanie programów kształcenia na istniejących już kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,
  • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia poprzez staże i praktyki studenckie, a także zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia,
  • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia,
  • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry akademickiej w celu podniesienia poziomu dydaktycznego,
  • stypendia dla młodych naukowców i profesorów wizytujących, zatrudnionych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Budżet konkursu wynosi 50 mln PLN, natomiast nabór wniosków potrwa do 4 września 2013 roku.

Konkurs na programy ponadnarodowe to kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które ma ułatwić uczelniom rozwój oraz współpracę z pracodawcami i dostosowanie studiów do wymogów lokalnych i globalnych rynków pracy.

Więcej informacji na stronie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter