Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I etap M-ERA.NET Call 2013

Biuro Projektów informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET. Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Composite Technology
  • Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings 
  • Integrated Computational Materials Engineering 
  • Materials for Health 
  • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.
 
Konkurs jest dwuetapowy.
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.

Termin zakończenia pierwszego etapu mija 30 października 2013 roku.                

Więcej informacji na stronie lub na stronie NCBiR

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter