Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs NCBIR w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

28 października 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, który ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie:

  • wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie),
  • zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

 Więcej informacji o projekcie na stronie NCBIR

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter