Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Biuro Projektów informuje o planowanym ogłoszeniu, w ostatnich dniach listopada br., wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

  • Regenerative medicine,
  • Diagnostics, 
  • Targeted delivery systems.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7 grup badawczych, z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie oraz muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup wnioskodawców spośród następujących trzech wyodrębnionych:

  • uczelnie wyższe i instytuty badawcze,
  • szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne, 
  • przedsiębiorstwa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu EuroNanoMed

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter