Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowy Program Horyozont 2020

Komisja Europejska oficjalnie zaprosiła do składania wniosków w pierwszych konkursach nowego Programu Horyzont 2020.

KE ogłosiła także 12 obszarów badań naukowych, na których powinny skupiać się działania podejmowane w ciągu pierwszych dwóch lat realizacji programu Horyzont 2020. Na najlepsze propozycje i pomysły w latach 2014-2015 przeznaczono 15 miliardów euro.

Wśród priorytetowych dziedzin w roku 2014 znalazły się m.in. spersonalizowana opieka zdrowotna (549 mln euro), konkurencyjna energia niskoemisyjna (359 mln euro), mobilność dla rozwoju (375 mln euro), zrównoważone systemy produkcji żywności (138 mln euro), Blue growth: uwolnienie potencjału mórz i oceanów (100 mln euro).

Wszystkie konkury zostały opublikowane na stronie serwisu Participant Portal

Aktualnie trwające konkursy w ramach Programu Horyzont.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter