Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nabór wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant

Do 5 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Celem konkursu jest udzielenia finansowania osobom, które realizują już grant i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 euro.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do 18 miesięcy.

Budżet
: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000 euro.

Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finansowany ze źródeł ERC i w wyniku prowadzonych badań uzyskały nieoczekiwane lub nowe możliwości, które mają możliwość zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter