Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym badaniu krwi

BEZPŁATNE BADANIA DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI

Przeprowadzone badanie będzie nie tylko indywidualną korzyścią dla osób zgłaszających się do badania związaną z poznaniem własnej odporności wobec wirusów Epsteina-Barr (EBV) oraz Cytomegalii (CMV), ale też wpłynie na rozwój nauki w aspekcie zagrożeń związanych z zakażeniem wirusami EBV i CMV oraz odporności organizmu ludzkiego. 

Jeżeli nie jesteś w ciąży, masz minimum 2 letni staż pracy, nie pracujesz w systemie zmianowym nocnym, nie masz chorób przewlekłych. Zgłoś się!

Na zgłoszenia e-mailowe pod adresem patrycja.zajac@wum.edu.pl czekamy do 6 grudnia.

Po otrzymaniu od Państwa wiadomości o chęci wzięcia udziału w badaniu poprosimy Państwa o wypełnienie szczegółowej ankiety włączającej do badania (stan zdrowia/system pracy/nałogi).

Następnie, jeżeli spełnią Państwo kryteria, zostaną Państwo zaproszeni do drugiego etapu badania, w którym zostanie pobrana jednorazowo krew żylna.

Punkt pobrań - Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ulicy ul. Lindleya 4.

Opiekunem naukowym badania jest dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek.
Badanie otrzymało zgodę Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (KB/140/2014).

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter