Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szkolenie nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych

31 stycznia br. W godz. 9-15 odbędzie się szkolenie nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych.

Szkolenie przeprowadzą Rzecznicy Patentowi z Kancelarii Patentowej Patpol.

Szkolenie odbędzie się w sali dydaktycznej nr 127 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację przez formularz.

Ramowy plan szkolenia:

  • Ochrona IP - czym są prawa własności intelektualnej
  • Innowacja a wynalazek - pojęcie wynalazku
  • Zdolność patentowa wynalazku - czym są nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność, Metodologia oceny zdolności patentowej wynalazku
  • Strategia patentowania - chronić nie chronić, oto jest pytanie?, Jeśli chronić, to co, gdzie i kiedy?
  • Procedury zgłoszeniowe - postępowanie zgłoszeniowe w trybie międzynarodowym, regionalnym i krajowym
  • Patent a zgłoszenie patentowe - przykładowe zgłoszenia patentowe i różnice między wnioskowanym zakresem ochrony a zakresem ochrony przyznanym patentem - Kategorie wynalazków
  • Dodatkowe Prawo Ochronne - czym jest dodatkowe prawo ochronne, - procedura uzyskiwania dodatkowego prawa ochronnego
  • Poszukiwania patentowe - badanie zdolności patentowej, badanie czystości patentowej, badanie w stanie techniki, pejzaż patentowy, ważność patent

 

Link do formularza: https://goo.gl/forms/0dmU0AAlkPM7iHqh2

Szkolenie finansowane w związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Synergia Sp. z o.o i IBAkteria Sp. z o.o. projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter