Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
22.03.2019

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 4 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku pdf- 324 KB]

Kierownika – nauczyciel akademicki Zakładu Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego
22.03.2019

 

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 5 / 2019 / K

[oferta w pliku pdf -322 KB]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego
28.03.2019

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

Nr ref. ANZ /1220-1/ 5 /2019

[ofeta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
28.03.2019

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia
28.03.2019

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 2 /2019

[ofeta pracy w pliku pdf -408 KB]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Dietetyki Klinicznej
28.03.2019

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dietetyki Klinicznej

Nr ref. ANZ /1220-1/ 6 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 409 KB]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
28.03.2019

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

 Nr ref. ANZ /1220 - 1/ 4 / 2019

[oferta pracy w pliku pdf - 408 KB]

Kierownik – nauczyciela akademicki – Lekarz Kierujący Oddziałem w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
28.03.2019

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1220 - 1/ 7 /2019

[oferta pracy w pliku pdf -409 KB]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
28.03.2019

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 1  /2019

[ofert pracy w pliku pdf -490 KB]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki II Wydziału Lekarskiego
12.04.2019

 

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki  II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 6 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku pdf -322 KB]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube